Jeg leser en kronikk der professor og tidligere journalist Kjetil Hafstad går til angrep på FB og lokalpressen. Den tidligere journalisten synes etter min mening å ha fjernet seg langt fra sin tidligere profesjon i sine synspunkter på hvordan pressen skal opptre når ledelsen i en kommune legger lokket på i saker som berører innbyggerne. Han går så langt som å påstå at kommuneledelsen har taushetsplikt, og henviser til varslersaken.

Det skulle vært interessant å høre hva din tidligere arbeidsgiver Aftenposten har som kommentar til den påstanden. Og et spørsmål Hafstad, hvor har du det ifra at en kommuneledelse har taushetsplikt i for eksempel varslersaken?

Når du forsøker å slå mynt på at lokalpressen skulle forsøke å etterligne Woodward og Bernstein i New York Times, blir du nesten uspiselig.

Du påstår videre at lokalpressen er kritisk til det som skjer i byen, men kjære Hafstad, du skriver at du er Fredrikstad-patriot. Om du leser FB og Demokraten hver uke, så ser du at det ikke stemmer. Derimot er det spesielt i varslersaken lokalpressen har vært kritisk. Når du forsøker å slå mynt på at lokalpressen skulle forsøke å etterligne Woodward og Bernstein i New York Times, blir du nesten uspiselig.

At lokalpressen i Fredrikstad har forsøkt å belyse kommuneledelsens handlemåte eller mangelen på handling i eksempelvis varslersaken, må vel sies å høre til en oppegående presses plikter. Du skriver videre at aldri lage et oppslag uten at den andre parten blir hørt, men hvis den andre parten bevisst ikke vil medvirke, og du påstår selv at den andre part har taushetsplikt, hva skal pressen gjøre? Ikke skrive noe som helst?

Du påstår at lokalpressen har noe å lære av Drammens Tidende. Det kan sikkert ha noe for seg, men Hafstad, din tid som journalistisk nyhetsskaper, den tid tror jeg er over.