Vi opplever en sterk interesse for lokale nyheter og annet relevant innhold fra eget lokalmiljø. Derfor har Amedias lokalaviser nå en kraftig digital vekst som resulterer i stadig flere og yngre abonnenter.

Norske lokalaviser er unike. Mer enn 2100 lokalavisjournalister og -redaktører spredd over hele landet gjør en jobb ingen andre gjør. De produserer og formidler nyheter og aktualiteter fra politikk, næringsliv, kulturliv, underholdningsliv, fra barne- og ungdomssektoren, fra organisasjonslivet og idrettslivet. En god lokalavis leverer relevans og identitet, tilstedeværelse og engasjement.

Dette gjør lokalavisen til en viktig samfunnsinstitusjon. Den bryr seg om og med det som skjer. Den er lokalpatriot og -kritiker. Den stiller spørsmål og gir svar. Den påvirker og utvikler.

Ikke noe annet medium er tettere på folk og har tilsvarende lokal gjennomslags- kraft.

 

Kort sagt: Lokalavisen er den viktigste kilden innbyggerne har for å holde seg oppdatert om det som skjer i nærmiljøet.

Derfor er mer enn to av tre innbyggere daglig lesere av sin lokalavis på papir eller digitalt. Ikke noe annet medium er tettere på folk og har tilsvarende lokal gjennomslagskraft. Ikke NRK. Ikke TV2. Ikke VG eller andre riksaviser. Og heller ikke Facebook.

De siste årene har enkelte spådd lokalavisens død. Den sterke abonnementsveksten Amedias aviser opplever hver dag avkrefter ettertrykkelig disse spådommene. Amedias 62 lokalaviser har nå 6,2 prosent flere betalende kunder enn for ett år siden. Aldri før har kundeveksten vært like sterk.

Årsaken er at lokalavisen har fornyet seg. Gjennom et stadig bedre digitalt tilbud får abonnentene nyhetene når de skjer samtidig som en godt redigert papiravis gir oversikt og innsikt. Og takket være et bredt digitalt tilbud når vi stadig flere yngre abonnenter.

Mer enn hver femte abonnent er i dag heldigital, og andelen vokser uke for uke. I disse dager passerer Amedia 100.000 ren-digitale abonnenter. Samtidig vil vi snart passere 500.000 abonnenter totalt. Årsaken er at komplettabonnentene våre sier ja takk, begge deler, til både papiravisen og det digitale innholdet.

Fakta:

  • Amedia er eid av Amediastiftelsen.
  • Amedia har 62 abonnementsaviser over hele landet, deriblant Fredriksstad Blad.
  • Konsernets aviser har nå 482.000 betalende abonnenter.
  • 100.000 av disse er heldigitale.
  • Amedias aviser leses av mer enn 1,6 millioner nordmenn daglig.
  • I Amedias primærkommuner leser mellom 60 og 80 prosent lokalavisen hver dag.

 

Det viktigste innholdet skapes lokalt, og Amedia skal hegne om lokalavisens lokale posisjon og tilhørighet. Men i fellesskap kan avisene våre utvikle et stadig bredere innholdstilbud. Det er årsaken til at vi tilbyr livesendinger av lokale fotball- eller ishockeykamper, en daglig eavis med nasjonale og internasjonale nyheter (Rix) samtidig som abonnentene våre har mulighet til å dele tilgangen med øvrige familiemedlemmer slik at alle kan ta med seg lokalavisen alltid og overalt.

Amedia har brukt store ressurser på å utvikle aID som en moderne og enkel innloggingsløsning, og vi videreutvikler aID som en fleksibel, moderne og brukervennlig løsning for å sikre enkel tilgang til alt det innhold leserne våre ønsker.

Men det er først og fremst vår evne til å tilby et stadig bedre redaksjonelt innhold som skal sikre en fortsatt kraftig abonnementsvekst i årene som kommer. For jo flere abonnenter vi har, jo bedre kan lokalavisene gjøre jobben sin og tilby kundene våre enda bedre innhold i årene fremover.

Alle lokalaviser som er under Amedia-paraplyen er sikret et langsiktig og stabilt eierskap. Sparebankstiftelsen DNB overtok eierskapet i Amedia i mai. Som følge av dette ble Amediastiftelsen etablert, og Amedia er etter dette en selveiet stiftelse med formål om å sikre utviklingen av sterke, norske lokalaviser. 

Alle tradisjonelle medier, også lokalavisene, opplever nå krevende økonomiske tider. Derfor er det viktig for våre lokalaviser at Amediastiftelsen har en god finansiell stilling. I tillegg er Amedias aviser sikret at de resultater selskapet skaper fremover benyttes til å styrke og videreutvikle lokalavisene våre.

Men til sjuende og sist er det den lokale oppslutningen om lokalavisen som er avgjørende for om vi lykkes. Hver eneste dag leser mellom 60 og 80 prosent av innbyggerne i våre kommuner sin lokalavis. Det er årsaken til at våre 1,6 millioner daglige lesere fortsatt utgjør en kraftfull annonsekanal.

Gjennom lokalavisen treffer annonsørene kundene i sitt kjente miljø og i en relevant kontekst, og våre abonnenter er lojale kunder som hyppig oppsøker sin lokalavis. Visst er konkurransen fra internasjonale aktører utfordrende om dagen. Men våre lesere har alltid satt pris på lokalavisen som markedsplass, og derfor jobber Amedia målrettet for å utvikle de kommersielle flatene både digitalt og på papir.

Også andre lokale samfunnsinstitusjoner og bedrifter opplever stort ytre press om dagen. Men vi i Amedia opplever nå en så sterk lokal oppslutning om avisene våre at vi har tro på at vi sammen med alle gode krefter skal klare å styrke den viktige samfunnsrollen avisene våre har i sine lokalsamfunn og for vårt demokrati.

Les også

Kjære alle, om avisen ikke kom en dag, så er det verken utlendinger eller unger som skal ha skylden