Med alle de nye mediene og medieplattformene vi omgir oss med i dag er det ikke lenger lett å vite hvem som gjengir sannheten, deler av den eller sin egen vinkling av den. Mange henter sine nyheter fra Facebook og andre sosiale medier. Er dette en trussel mot kildekritikken?

Før internett var det journalisten sin jobb å gjennomføre kildekritikken for folket. Journalisten skulle innhente fakta, sjekke dem, sjekke den en gang til, for deretter å publisere saken til brukeren. Nå er det blitt alles oppgave å gjennomføre en faktasjekk samtidig som de får informasjon av bloggere, tilfeldige personer på Facebook eller på Youtube. Dette byr på problemer.

Som journalist er man opplært til å være kritisk til kildene sine. Man skal ikke tro alt man leser, og man skal gjerne dobbeltsjekke fakta man får. Men for alle er det ikke lett å vite hvilke kilder som er troverdige eller ikke. For noen år siden kom Sophie Elise ut med et blogg-innlegg, der hun kritiserte Freia for å bruke palmeolje i sine påskeegg. Kritikken lå i at palmeoljen ødelegger regnskogen, men det viste seg at denne palmeoljen var produsert i plantasjer. Sophie Elise var ingen god kilde i denne saken, men folket tok dette for god fisk. Til og med Nettavisen delte innlegget.

Under flyktningkrisen var Facebook en kilde for mange. Flere delte bilder og videoer av flyktninger der de var voldelige og at det var kun menn som kom i båtene. Senere viste det seg at mange av bildene og videoene var fra tidligere kriser eller var manipulert.

Med de nye mediene bør vi alle være klar over at det finnes mennesker som, i Sophie Elise sitt tilfelle, kommer med informasjon som er feil på grunn av feiltolkninger eller fordi den kun viser en side av saken. Eller så har vi de som, slik det var i tilfellet med flyktningene, ønsker å manipulere folk til å tro det de selv vil.

Jeg tar meg selv i å tro blindt på NRK, VG, Dagbladet og Aftenposten. Men det viser seg at også mediene til tider tar feil eller viser kun en side av en sak. Og med de nye sosiale mediene må vi som brukere av både de tradisjonelle og nye mediene være mer kildekritiske. Ikke tro på alt man leser, og krev gjerne også å få vite hvor informasjonen kommer i fra.

Spesielt er jeg redd for de unge som vokser opp med de sosiale mediene, og som bruker de tradisjonelle mediene mindre og mindre. Kanskje er dette noe vi bør fokusere på, både som foreldre og lærere, og lære barna våre å være kritiske til det vi leser. Alt vi leser er ikke sant, og det må vi være obs når vi nå får inn informasjon fra alle kanter til enhver tid.