I høst får Norge elleve nye realfagskommuner. Til sammen er det da 45 kommuner som har forpliktet seg til å være forbilder på hvordan barn og unge i praksis kan bli bedre i matematikk og naturfag. Realfagskommunene skal ha klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager. Her i Østfold fylke har vi nå to stykker. Det betyr at hvis du bor i Sarpsborg eller Moss så skal det merkes gjennom at barnehagen eller skolen til barna dine satser spesielt på matematikk og realfag. Hvis ikke bør du stille lokalpolitikerne til veggs både for å løfte de eksisterende realfagskommunene og legge til rette for flere! 

Bakgrunn

NITO er landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med 81.000 medlemmer.

 

Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen går i dag én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig.

 

Realfagskommuner er et viktig tiltak. Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen går i dag én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. I forbindelse med lanseringen av de nye realfagskommunene sa han følgende: – Teknologi og naturvitenskap er det vi skal leve av i fremtiden. Da må vi gi barna våre gode realfagsopplevelser allerede i barnehagen, og vi må sørge for at alle elever får grunnleggende kunnskaper i matematikk og naturfag på skolen.

Som ingeniør og realist har jeg tro på at tiltaket med realfagskommuner kan være med på å løfte matematikkgleden og kunnskapen blant barn og unge. Realfagskommunene skal ha tilbud både til de som trenger et ekstra løft og motivasjon, og til enerne som trenger noe ekstra å bryne seg på. Solide realfagskunnskap er noe som gagner alle i samfunnet. Det er derfor lov til å være entusiastisk rundt tilrettelegging for realfagskommuner selv om du ikke selv har barn eller barnebarn i skolen.

Det er fortsatt 383 kommuner i dag som ikke er realfagskommuner. NITO jobber aktivt for at flere av disse skal bli det. Jeg oppfordrer alle realfags- og matematikkelskere over hele landet til å bidra og ansvarliggjøre politikerne, både der det allerede er realfagskommuner og der det trengs nye. Mulighetene er mange, blant annet er det fortsatt bare en(!) realfagskommune i kunnskapsministerens hjemfylke Telemark.

Les også

Et godt skoleminne: Morsomme mattetimer med interesserte lærere