Høyre vil vise tilbakeholdenhet med å bygge ned dyrkbar jord

Gretha Thuen mener bilder som dette kan bli mer sjeldne og at vi ikke kan for gitt at det blir mat nok å kjøpe.

Gretha Thuen mener bilder som dette kan bli mer sjeldne og at vi ikke kan for gitt at det blir mat nok å kjøpe. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Gretha Thuen, Høyre, skriver at det gjelder å være forutseende for å sørge for fremtidig matsikkerhet.

DEL

Leserbrev
Verden har blitt mindre forutsigbar. Klimaendringer og geo- og handelspolitikk kan på sikt føre til endrede forutsetninger når det gjelder matsikkerhet.

Matjord er en begrenset ressurs. Under tre prosent av Norges totalareal er dyrket jord og kun 1,3 prosent er egnet for dyrking av matkorn. Norge har en svært lav selvforsyningsgrad. Høyre vil derfor utvise tilbakeholdenhet med å omdisponere dyrkbar jord til annet formål.

-Beredskap er å ta høyde for det uforutsette. Det er derfor viktig å tenke langsiktig. Selv om tiltak for å styrke matsikkerheten ikke er påkrevet i dag, er det viktig at vi ikke stiller oss slik at vi gjør situasjonen vanskeligere enn nødvendig hvis forutsetningene en gang i fremtiden endrer seg, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en redegjørelse. For matberedskapens del dreier dette seg om å kjenne til hvilke muligheter vi har med de ressursene vi rår over, og være forutseende med hensyn til å sikre oss for fremtidige kriser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags