Jeg har blitt invitert av Fredriksstad Blad til å skrive en kronikk.  Denne invitasjonen har jeg takket ja til. Etter at jeg 2. mai på Hvaler Høyres nominasjonsmøte av ordførerkandidat ble demokratisk valgt med 18 mot 12 av 30 fremmøtte, har det versert en heftig mediastorm rundt min person.

Først til nominasjonen og nominasjonsmøtet slik jeg oppfatter det.

Nominasjonskomiteen inviterte Hvaler Høyres medlemmer til å komme med forslag til ordførerkandidat. Det kom inn flere innspill på meg, og jeg ble dermed en av fire kandidater. To av disse valgte å trekke seg, Bjarte Bjønnes og jeg ble stående igjen som kandidater. Nominasjonskomiteen valgte Bjarte Bjønnes som sin kandidat. Daværende leder av Hvaler Høyre, Ingerid Bjercke oppfordret i innkallingen til nominasjonsmøte om godt oppmøte, at riktig ordførerkandidat skulle velges og at det også kunne komme benkeforslag. Det endte med at jeg ble valgt etter demokratiske prinsipper.

Medlemsmassen til Hvaler Høyre falt fra 100 til 60 medlemmer i 2017, noe som ikke hadde med min rolle i Hvaler Høyre.

 

Trolig kom dette som en overraskelse for flere av medlemmene.  Ett tema var påstått mobilisering fra min side. Mobilisering til valg er fullt lovlig og vanlig i slike type valg. Jeg hadde med tre nye medlemmer jeg hadde rekruttert, dette fordi medlemsmassen til Hvaler Høyre falt fra 100 til 60 medlemmer i 2017, noe som ikke hadde med min rolle i Hvaler Høyre å gjøre, men derimot misnøye til partiets vinglende politikk over tid og flere av lokallagets sentrale personer.

Det var og er derfor nødvendig å bygge opp medlemsmassen i partiet. Tilbake fra tidligere år har det også vært store utmeldinger, så dette er ikke noe nytt.

Med de utmeldinger som nå har skjedd, er det benyttet argumentasjoner som ikke bare er gale, men etter mitt syn direkte feilaktige. Sentrale tidligere medlemmer i foreningen har ikke forholdt seg til Nav-reformen av 2015 som regulerer at uføretrygdede uansett uføregrad, oppfordres til å komme tilbake til jobb eller betalte verv. Dette for å frigi de midler uføretrygdede mottar, tilbake til samfunnet.

Selvfølgelig satte jeg meg grundig inn i nevnte lovverk, foruten at jeg skriftlig fikk dette bekreftet av spesialister i Nav. Likeledes gikk jeg nøye gjennom Kommuneloven som også regulerer at uføre kan besitte verv som ordførere. Rundt omkring i vårt land har flere uføretrygdede hatt verv som ordfører.

Likevel har jeg full forståelse for at spørsmålet en ufør kan besitte en rolle som ordfører kan skape reaksjoner. Dette hadde jeg også forventet. Hadde jeg gått i mot gjeldende Nav-lovverk, hadde dette vært direkte feil av meg. I et utarbeidet lovverk ivaretas både de etiske og moralske prinsipper, derfor valgte jeg å stille som ordførerkandidat. Det kan også nevnes at jeg gjennom årene som ufør har søkt stillinger, i noen tilfeller vært innstilt som nummer to, men ikke kommet gjennom nåløyet.

I media har det blitt fremstilt at jeg trenger en sofa å utføre en slik jobb. Det som er realiteten er at jeg i kortere perioder hvor jeg for eksempel utformer et brev eller rapport, kan avlaste ryggen noen minutter med en variert sittestilling. Høy smerteterskel og stort engasjement gjør at jeg ønsker å benytte min arbeidsbakgrunn og egenskaper i en jobb eller et verv.

Dersom jeg blir valgt til ordfører i 2019, vil jeg uansett ønske å være mest mulig ute i feltet, ha kontakt med Hvalers beboere, næringsliv, institusjoner og ikke minst de som sliter i samfunnet. Som person er jeg glad i mennesker uansett deres situasjon og ønsker å søke det positive i hvert menneske.

Jeg har bodd på Hvaler snart ett og et halvt år og stortrives her. Jeg ser frem til å sette meg enda mer inn i Hvaler-samfunnet.

Mine ambisjoner er at det føres en stødig og forutsigbar Høyre-politikk, samt nær dialog med næringslivet og befolkningen. Skaffe tilveie nye arbeidsplasser, gjøre det attraktivt å flytte hit for nye innbyggere og øke kommunens inntekter som fordeles til velferdsgoder som skole, helse og omsorg. Ivareta Hvaler som en turistattraksjon, føre en god miljøpolitikk og ha fokus på at Hvaler kommunes økonomi tas hånd om på en sunn måte.

Det er en trist situasjon at tidligere Hvaler Høyre-kollegaer som jeg har hatt et godt samarbeid med inntil nominasjonsmøtet, har valgt å melde seg ut etter en demokratisk riktig prosess.

Jeg synes det er synd at det rettes personangrep og tildels injurierende påstander av foreningens tidligere leder Ingerid Bjercke, som etter min oppfatning hverken har rot i virkeligheten eller gjeldene lovverk. 

Les også

FB mener: Det går mot et heftig ordførervalg på Hvaler