Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler skal bestå som en perle, men vi må starte i riktig ende!

Artikkelen er over 3 år gammel

– Som den turistdestinasjon Hvaler er, kreves det et enda bedre samarbeid med næringslivet, skriver Hvaler Høyres ordførerkandidat, Marita Wennevold Hollen, i dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som beboere på Hvalerøyene befinner vi oss i en naturperle, kjent over det ganske land.

Det krever at bevarer dette på en skånsom og fornuftig måte.

Kommuneøkonomien er og vil være et sentralt område for å ivareta et godt velferdssamfunn. 

Hvaler Høyre mener vi må starte med inntektsgrunnlaget for å få et godt nok fundament og handlingsrom.

Med en god økonomi, har vi muligheter til å imøtekomme behov som et samfunn er avhengige av; velferdsordninger som helse, omsorg og skole.

I tillegg er det viktig å tilrettelegge for infrastruktur og ønsket om blant annet gang og sykkelvei langs Fv 108.

Samtidig ønsker Hvaler Høyre å kunne ha en lav eller lavere eiendomsskatt.

Men det koster.

Det er derfor nødvendig å ivareta næringslivet på Hvaler, lytte til deres behov og tilrettelegge for eksisterende og nye aktører.

Vi registrerer at det finnes flere muligheter for synergier i eksisterende næringsliv, for eksempel innenfor havbruk og fiske. Dette er spennende og en mulighet vi må fokusere på.

Det er ikke tvil om at kommunen trenger flere arbeidsplasser.

Hvaler har ressurser som kan videreutvikles. Havet er bokstavelig talt nærliggende.

Behovet for mat, energi og mineraler vil øke. Norge har sterke kompetanse- og teknologimiljøer som kan bistå for enda bedre utnyttelse.

Innovasjon innen energi og miljø er fremtiden: vann, sol, vind og bølgekraft. Hvaler har mange satsingsområder som det ligger tilrette for å utvikle fremover.

Som den turistdestinasjon Hvaler er, kreves det et enda bedre samarbeid med næringslivet. Opplevelsesnæringen må styrkes og det må hentes ut de ressurser som ligger i denne.

Det å få utjevnet sesongene, slik at Hvaler ikke ligger i dvale vinterstid, er en mulighet vi må jobbe for.

Å kunne tilrettelegge for hotelletablering ville kunne styrke denne næringen betraktelig, samtidig som vi i tillegg har tilgang på utleie av hytter.

Med konferansefasiliteter vil det kunne komme besøkende året igjennom. Dette vil være positivt for Hvalers næringsliv, skape nye arbeisplasser og ikke minst styrke kommuneøkonomien.

Det kan være en oppfatning at investorer kommer og utvikler sine prosjekter og deretter drar igjen med sin profitt.

Det er ikke gitt at en investor sitter igjen med fortjeneste. Det er nettopp denne risikoen investor selv tar. Enten blir det gevinst eller så blir det tap. Dette vet investor ikke på forhånd.

Hvaler Høyre er positiv til næringsaktører som ønsker å investere i vår kommune.

Alternativet er at investeringene må taes via kommuneøkonomien. Det er mange investeringsområder som ikke er kommunens ansvar og som kommunen heller ikke har økonomisk kapasitet til. Ei heller kan kommunen påta seg denne type økonomisk risiko, slik en privat investor kan gjøre.

Vi vil legge vekt på en sunn utvikling av øysamfunnet, samarbeide og tilrettelegge for innbyggere og næringsliv.

Vi har et solid moderparti i ryggen i regjeringsposisjon med fortsatt positive høye målinger.

Hvaler Høyre vil føre en stødig og forutsigbar lokalpolitikk man kan forholde seg til.

Les også

Høyre-kolleger om Marita: Et friskt pust, kompetent, inkluderende og velvillig

 

Kommentarer til denne saken