Manglende styring og kontroll av økonomien i Hvaler kommune

Av

Hvaler Høyre kommer til å legge frem et alternativt budsjettforslag, som går i balanse uten økning i eiendomsskatten og en mer realistisk inntektsforventning.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I disse dager har rådmannen lagt frem et forslag til budsjett for 2021. Budsjettet er egentlig slik politikerne håper at regnskapet skal se ut, og budsjettet skal være et viktig kompas for å styre kommunens økonomi. Når budsjettet er vedtatt er dette rådmannens og politikernes viktigste styringsverktøy. Derfor må budsjettet være realistisk både når det gjelder inntekts- og utgiftssiden.

Utviklingen i Hvalers økonomi de siste årene, gjør at Hvaler Høyre er alvorlig bekymret for økonomistyringen i kommunen. Vi mener å se en utvikling hvor en manglende kostnads- og økonomistyring gjør at kommunes økonomi er svært sårbar. Hvaler Høyre mener at dersom kommunen hadde en bedre inntekt og kostandskontroll, og dersom rådmannen faktisk hadde styrt etter de vedtatte budsjetter, ville kommunes økonomi sett ganske annerledes ut.

I 2019 budsjetterte Hvaler kommune med en inntekt på kr 443 millioner kroner. Regnskapet for 2019 viser at inntektene til Hvaler kommune ble på 463 millioner kroner. Kommunen var særdeles heldig og fikk 20 millioner mer i inntekter enn budsjettert. Det betød at Hvaler hadde potensiale for å gå med et solid driftsoverskudd.

Hva skjedde? Driftsutgiftene hadde rådmannen budsjettert til 448 millioner.

Driftsregnskapet (fasiten) viser at Hvaler kommune brukte 480 millioner. Regnskapet viser at rådmannen har brukt 32 millioner mer enn kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019. Når alle postene er tatt med i regnskapet for 2019, viser tallene et underskudd på 19 millioner.

Hvaler Høyre finner det betimelig å sette spørsmålstegn ved kostandskontroll og økonomistyringen i Hvaler kommune.

Regnskapet for 2020 er av naturlige årsaker ikke ferdig, men foreløpige tall rådmannen la frem i august viser et underskudd på mange millioner kroner. Hvaler Høyre stiller seg undrende til at rådmannen i 2020 ikke har satt inn tiltak for å redusere kostandene, men stille bisitter og ser at det går helt den gale veien. Bortsett fra å nedjustere forventende skatteinntekter, er det ikke gjort noen tiltak på utgiftssiden som vil redusere driftsutgiftene i særlig grad.

I budsjettettforslaget for 2021 varsler rådmannen et behov for å økte eiendomsskatten. Til tross for at rådmannen øker eiendomsskatten maksimalt, har Hvaler kommune behov for ytterligere 15 millioner for å gå i balanse. Hvaler Høyre mener dette er høyst beklagelig. Det er vår påstand at dersom rådmannen hadde hatt en bedre økonomistyring, ville en slik økning være unødvendig.

Hvaler Høyre kommer til å legge frem et alternativt budsjettforslag, som går i balanse uten økning i eiendomsskatten og en mer realistisk inntektsforventning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken