Det var med forundring jeg leste overskriften og innholdet i Fredriksstad Blad fra fellesmarkeringen mot Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) som ble arrangert av Skeiv Ungdom Østfold 29. juli på Fisketorget. Ordføreren angriper Sylvi Listhaug for å stå bak hatet som finnes i det nazistiske miljøet, og Arbeiderpartiets «hets» fikk prege referatet fra markeringen.

Det var invitert til mangfoldsmarkering 29. juli på Fisketorget med bakgrunn i å gi tilsvar på DNMs ønske om å marsjere i Fredrikstads gater samme dato for et år siden. Noen titalls mennesker møtte frem for å vise sin støtte til markeringen om at Fredrikstad er en inkluderende by. Invitasjonen til appellantene var å markere at vår by ikke tolererer angrep på kjerneverdier. Markeringen skulle være for å vise at byen vår er en inkluderende by «uavhengig av kjønn, seksualitet, identitet, etnisk bakgrunn, alder, funksjonsnivå og sykdom», slik Kristoffer L. Mathisen i Skeiv Ungdom Østfold uttrykte seg før arrangementet.

Skuffende at han ikke kunne holde seg til markeringen, og sin egen appell, som dreide seg om å stå samlet mot DNM.

Undertegnede mener det ble holdt gode og viktige innlegg fra appellantene. Fra Skeiv Ungdom som trakk frem viktigheten av å være den beste utgaven av seg selv til Norges Handikapforbund som ga oss en historisk reise tilbake til nazitiden, med systematiske drap av funksjonshemmede, med direkte adresse mot DNMs menneskesyn. Det ble tatt opp ytringsfrihet, trygghet, homofiles situasjon og betydningen av at alle tar ansvar for å bidra til en inkluderende by. Det ble rettet skryt til ordføreren og politiets håndtering av DNMs ønske om å marsjere

Avisartikkelen preges av ordførerens samtale med Fredriksstad Blad der han fyrer løs med angrep, hat knyttet til 22. juli. Han mener flere sentrale politikere, han nevner Sylvi Listhaug, har skapt grobunn for hatet som finnes i det nazistiske miljøet, og at hun med flere er med på å røre rundt i hatet som finnes der ute. Skuffende at han ikke kunne holde seg til markeringen, og sin egen appell, som dreide seg om å stå samlet mot DNM, og at vi står samlet i vår by om å hegne om mangfold og trygghet i gatene.

I min samtale med Fredriksstad Blad i forkant av appellene er jeg korrekt gjengitt på at ytringsfriheten er fundamentet for friheten, at farlige ideer kommer til overflaten slik at vi kan møte ytringer og ideer med motstand. Jeg nevnte ikke, slik Fredriksstad Blad refererer – 22. juli, men jeg nevnte at vi har erfaringer på hvordan det kan gå om farlige ideer får utvikle seg i lukkede rom.

Dersom Fredrikstad skal gjennomføre en årlig markering den 29. juli, der organisasjoner og politiske partier kan stå sammen, må vi vokte oss vel for å ikke gjøre dette til en annen talerstol enn det som var intensjonen for markeringen. Avisens overskrift og med intervjuet av ordføreren gir en feilaktig vinkling til leserne om markeringens faktiske innhold.

Les også

Siden jeg valgte å fortelle at jeg er halvt utenlandsk så skal han hate meg

Les også

FB mener: Fredrikstad er intet fristed for hatefull ideologi!