Gå til sidens hovedinnhold

Månefestivalen fikk nytt krav i år: Sikkerhet mot terror

Artikkelen er over 4 år gammel

Styret for Gamlebyen Festivaldrift forteller om omfattende krav til sikkerhet, også krav til å hindre terror ved hjelp av kjøretøy.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter de siste dagers debatt på forskjellige kanaler føler vi det nødvendig å komme med noen presiseringer rundt arrangementet Månefestivalen 2017. Når man arrangerer en så omfattende festival, er det en del logistikk som skal tilpasses det stedet vi arrangerer på.

Vi er veldig opptatt av at vi er gjester i Gamlebyen og ønsker på ingen måte å lage mer vanskeligheter enn nødvendig for dem som jobber, bor og ikke minst besøker Gamlebyen i den perioden hvor vi har vårt arrangement der. I tiden før festivalen har vi møter med dem som gir tillatelser til slike store arrangementer og i Månefestivalens tilfelle er dette;

1. Forsvarsbygg – som eier den største delen av områdene hvor festivalen avholdes. Det er inngått leieavtaler som regulerer tider og hvordan vi kan bruke deres bygninger og områder.

2. Fredrikstad kommune med flere avdelinger – de gir rammevilkår for arrangementet vedrørende bruk av kommunale områder, parkering, ferger, skjenkebevilling m.m

3. Politiet – de gir en godkjenning på hvordan festivalen kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, samt at vi som arrangører følger opp de tiltak de mener er relevante i forhold til vårt arrangement. For å nevne noen elementer som ligger i denne godkjenningen; Vaktsystemer med godkjente sikkerhetsvakter (godkjent vaktselskap), sikkerhet for publikum, trafikkavvikling i forbindelse med arrangementet, avstenging av områder hvor sikkerhet er viktig både for oss som arrangører og de/dere som bor/besøker Gamlebyen, og ikke minst politivakter under arrangementet.

Nytt av året er beredskapen ved innkjøringer til områder hvor det samles mange mennesker (for å unngå terrorhandlinger med for eksempel kjøretøy).

4. Brannvesenet – gir også sin godkjenning til et slikt arrangement basert på en plan for gjennomføring. De skal sikre at beboere samt besøkende skal være trygge hvis det skulle skje noe under arrangementet som krever deres bistand. Alle disse forutsetningene er bygget inn i en egen sikkerhets- og beredskapsplan for selve arrangementet. Dette planverket revideres før hvert arrangement og er også i år sendt til alle instanser. Månefestivalen ønsker å være en ryddig arrangør som tilfører Fredrikstad som by en positiv opplevelse og vi skal på alle områder strekke oss så langt som mulig i forhold til å lytte på gode innspill.

Men som sagt er det en del vilkår som må oppfylles og en del sikkerhetsmessige tiltak som må gjøres, selv om det kanskje kan virke urimelige for enkelte. Vi tar oss ikke til rette slik noen antyder, men følger opp de instrukser som ligger som forutsetninger for at vi skal kunne få de godkjenninger vi trenger for å kunne gjennomføre Månefestivalen på en så sikker måte som mulig. At deler av vollen var sperret av skyldtes ikke et ønske om å hindre folk fra å sitte der med piknik-kurven sin, tvert imot ønsker vi at så mange som mulig skal bruke hele Gamlebyen. Vi gjør en evaluering etter årets festival, og ser også på muligheten for å begrense avsperrede områder for neste arrangement.

Vi ønsker som sagt å spille på lag med hele Fredrikstad, men sikkerhet er en av de viktigste faktorene for arrangementet.

Når det gjelder avsperringen av Søndre Sorti-port (mot Vaterland), skyldtes dette i utgangspunktet en sikkerhetsvurdering i samråd med politiet. Da dette ble opplevd som uheldig fant man likevel en løsning for å åpne porten igjen etter kort tid ved å etablere en sluse slik at passering var mulig. Vi hatt besøk og evaluering av både politi, skjenkekontroll og vaktselskap både før, under og etter festivalen, og har ikke fått noen anmerkninger. Vi er selvfølgelig tilfredse med at alle offentlige påbud og krav dermed synes oppfylt.

Månefestivalen stiller gjerne opp på en prat for dem som måtte ønske å snakke med oss. Vi ønsker gode relasjoner til alle og skal ta hensyn innenfor de forskrifter/pålegg som pålegges oss fra offisielle etater. Gode innspill på hvordan ting kan løses på en annen måte er alltid velkomne hos oss som arrangør, og vi tror også at både politi, kommune, brannvesen og Forsvarsbygg er åpne for gode forslag som blir tatt med videre i arbeidet for fortsatt å utvikle arrangementet.

Vi ønsker som sagt å spille på lag med hele Fredrikstad, men sikkerhet er en av de viktigste faktorene for arrangementet. Alle skal føle seg trygge i Gamlebyen under Månefestivalen. Vi sees i Gamlebyen….

Kommentarer til denne saken