Høsten 2016 oppsto det lekkasjer og det ble avdekket behov for et større vedlikeholdsarbeid av bassenget på Lykkeberg. Hele bassengduken måtte skiftes ut, og bassenget ble stengt for utleie fra julen 2016 og frem til sesongstart høsten 2017. Dessverre viste det seg for kort tid tilbake at det fortsatt er lekkasjer. Vi har holdt stengt en periode for å utrede omfanget av lekkasjen og hva som kreves av utbedringer.

Etter befaring med entreprenør ser det ut til at skadeomfanget er vesentlig mindre enn antatt, og det jobbes nå for åpning på nyåret, men det kan foreløpig ikke konkluderes når. Som avbøtende tiltak er vi i dialog med Fredrikstad kortidssenter som har et lite terapibasseng, om å kunne tilby gruppene med størst behov noe tid der, som en midlertidig ordning.

I forbindelse med kommunens kjøp av Furutun, har vi fått flere henvendelser angående Kløverbadet og om ikke dette kan benyttes. Kløverbadet har vært et kjærkomment alternativ for mange av brukergruppene som i dag er i Lykkeberghallen i mange år. Bassenget på Furutun er i behov av større utbedringer før det kan etableres bassengdrift og det foreligger ingen planer om å utbedre bassenget på nåværende tidspunkt.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper stengingen av Lykkeberghallen har medført for våre leietagere, og takker for forståelse og stor tålmodighet. Vi håper på en gjenåpning tidlig på nyåret!

I mellomtiden ønsker vi riktig god jul og et godt nytt år!