Krigerstaten Norge

Norsk F-16-fly som deltok i Operation Odyssey Dawn i Libya i 2011. Bildet er fra Souda Air Base på Kreta der flyene var stasjonert.

Norsk F-16-fly som deltok i Operation Odyssey Dawn i Libya i 2011. Bildet er fra Souda Air Base på Kreta der flyene var stasjonert. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Forsvaret har de siste 20 årene blitt lagt om fra å være et invasjonsforsvar til å bli et lite tannhjul i NATOs militærapparat, skriver Hannah Berg i Rødt Fredrikstad.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hannah Berg, Nestleder og sekretær Rødt Fredrikstad

Norge er et av de landene i verden som har deltatt i flest kriger siden 1990. Bare Frankrike og Storbritannia har deltatt oftere. Offisielt har målet med krigene vært å sikre demokrati, menneskerettigheter og bekjempe terrorisme. Konsekvensene har vært ødelagte stater, fremgang for terrorgrupper og flere mennesker drevet på flukt. Det er på høy tid å innse at den såkalte krigen mot terror, som Norge har deltatt i, må bære sin del av ansvaret for flyktningkrisa i verden.

Etter 15 år i Afghanistan har NATO ikke lykkes med å bekjempe Taliban, i stedet har krigen ført til at Taliban også har fått fotfeste i Nord-Pakistan. I tillegg har den langt farligere terrororganisasjonen Islamsk Stat etablert seg i landet. Ifølge Watson Institute ble omtrent 92.000 mennesker drept i krigen i Afghanistan mellom 2001 og 2015.

Fem år etter at Norge slapp sine bomber over Libya er landet preget av kaos og anarki. Krigen mot Libya i 2011 førte til en farligere situasjon enn den som intervensjonen var ment å avverge. Flere av opprørsgruppene NATO støttet hadde al-Qaida-tilknytning. I ettertid har Islamsk Stat fått fotfeste i landet, og den libyske staten er nå fragmentert og kontrollert av mange forskjellige militser som kriger mot hverandre. Sivilbefolkningen lever daglig i frykt for å bli ofre for krigshandlinger.

Norge var også et av de få landene som anerkjente den syriske Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket. Dette bidro til å oppmuntre den syriske opposisjonen til å søke en militær løsning på konflikten i stedet for en forhandlingsløsning.

Våre allierte i USA, Tyrkia og Saudi-Arabia har ført en stedfortrederkrig i Syria som har bidratt til at konflikten har blitt så brutal som den har blitt. Norge har heller ikke protestert mot det folkerettsbruddet det er å bygge opp væpnede opprørsgrupper inne i et annet land.

Det verste er allikevel ikke sløsingen med penger som flykjøpet representerer. Det verste er at flyene skal brukes, og kommer til å forplikte Norge til å delta i bombekampanjer lik den i Libya.

Norge har blitt en krigsnasjon. Forsvaret har de siste 20 årene blitt lagt om fra å være et invasjonsforsvar til å bli et lite tannhjul i NATOs militærapparat. Kjøpet av bombeflyet Joint Strike Fighter fra USA fortrenger alle andre grener av det norske militæret, med resultatet at Norges evne til å forsvare seg er nærmest ikke-eksisterende. Kjøp og vedlikehold av JSF frem mot 2050 koster 250 milliarder norske kroner.

Det verste er allikevel ikke sløsingen med penger som flykjøpet representerer. Det verste er at flyene skal brukes, og kommer til å forplikte Norge til å delta i bombekampanjer lik den i Libya. Som forsvarsministeren selv sier; Vi kommer til å ha det mest moderne flyet i alliansen og kan derfor få et ekstra påtrykk fra allierte både når det gjelder deltagelse i fredstidsoperasjoner og krisehåndtering.»

Jagerflyinnkjøpet og økt prioritering av utenlandsoppdrag er noe som gjør Norge til det NATO-landet i Europa som bruker mest penger på militæret per innbygger. Samtidig kuttes budsjettet for de forsvarsgrenene som skal hevde suverenitet i norsk territorium, Heimevernet, Hæren og Kystvakten.

I tillegg til all våpenimporten er Norge også en storeksportør av våpen. Ifølge SSB var Norge i 2014 den 10. største våpeneksportøren på verdensbasis. Blant dem vi selger våpen til er Saudi-Arabia og de Forente Arabiske Emirater. Disse landene er diktaturer som er involvert i en brutal krig i Jemen, og de sender våpen inn til jihadistiske opprørsgrupper i Syria. De brukte også militære styrker for å knuse demonstrasjoner i Bahrain i 2011. Norge selger også våpen til Tyrkia på tross av Tyrkias krigføring mot sine egne kurdiske innbyggere.

Utviklingen av Norge til å bli en mer og mer krigersk nasjon kan fortsatt snus, men det krever politisk vilje. Da Libya-krigen ble satt i gang, støttet alle stortingspartiene krigen, og i mediene kom det frem få motsynspunkter. Hvis vi skal unngå en ny katastrofe lignende den Norge var med på å skape i Libya, trenger vi en offentlighet som ikke sluker den propagandaen som spres i forkant enhver ny krig.

Vi må avblåse jagerflykjøpet og satse på et territorialforsvar av Norge fremfor en intervensjonsstyrke som er et redskap for amerikanske utenrikspolitiske interesser. Og vi må slutte å eksportere våpen til undertrykkende regimer og kreve sluttbrukererklæring for at våpen ikke kan videreeksporteres. Det ville være et reelt bidrag til en tryggere verden og et tryggere Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags