Det er stor sykepleiermangel i Norge. Og den er økende. Kommunene er tydelige på at det er sykepleiere det er vanskeligst å rekruttere. Hvorfor er det da så vanskelig å gjøre noe med lønna?

Lønn er et av de viktigste virkemidlene arbeidsgivere har for å rekruttere etterspurt kompetanse. Det brukes flittig når man skal ansette ingeniører, bilmekanikere og IT-folk. Men når det gjelder å bruke lønn for å rekruttere sykepleiere, er det stor vegring blant mange arbeidsgivere. Da harseleres det med at flere vil jobbe deltid, dersom de tjente bedre. Og det vises ofte til at lønn ikke er det eneste saliggjørende.

Lønn er ikke det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har for å lokke sykepleiere. Gode arbeidstidsordninger, et godt fagmiljø med utviklingsmuligheter og tilbud om hel stilling er også viktig. Men gode lønnsbetingelser er helt grunnleggende for å rekruttere. Og det virker heldigvis også på sykepleiere. Det har Rygge kommune skjønt. Her har kommunen brukt lønn for å rekruttere og beholde blant annet helsesøstre. 56.000 kroner mer enn minstelønn gjør at kommunen har alle helsesøsterstillinger besatt.

Mange vil bli sykepleier. Det er et godt utgangspunkt for å styrke fremtidens helsetjeneste.

 

Årets hovedtariffoppgjør nærmer seg med stormskritt. Innen utgangen av februar skal arbeidsgivere og politikere i kommunal sektor gi signaler til sine forhandlere om hva som er viktig å prioritere i årets lønnsoppgjør. Når kommunenes største utfordring er sykepleiermangel, må det være lett å prioritere høyere lønn til Norges mest etterspurte kompetanse. Det vil være hjelp til selvhjelp.

I følge NAV var det 3.600 ubesatte sykepleierstillinger i 2017. Årlig utdannes det 3.500 sykepleiere. I løpet av de ti første årene etter endt utdanning forsvinner 20 prosent av sykepleierne ut av yrket og inn på andre områder. Mange sykepleiere velger andre arbeidsplasser der arbeidsvilkår som lønn, mulighet til kompetanseutvikling og arbeidstid er bedre enn det sykepleiere tilbys i kommuner og sykehus.

I tillegg til at mange sykepleiere forlater yrket i ung alder, er reell avgangsalder for sykepleiere 57 år. Mange klarer ikke å stå i jobb til de når pensjonsalderen. Det er grunn til å spørre seg hva er årsaken til dette?

Mange vil bli sykepleier. Det er et godt utgangspunkt for å styrke fremtidens helsetjeneste. Vi ønsker også at de som har valgt seg bort fra sykepleieryrket, skal få lyst til å komme tilbake. Da må kommunene tilby lønn og arbeidsvilkår som stimulerer til dette nå og for årene som kommer.

Lønn er også et signal i forhold til verdsetting. Sykepleiere har tre år på høyskole etter videregående utdanning. Som tillitsvalgt for drøyt 650 sykepleiere og sykepleierstudenter i Fredrikstad kommune mener jeg at det er et rimelig krav at sykepleiere ti år etter endt utdanning, med erfaring og oppøvd trygghet i faget har en årslønn på minst 500.000 kroner.

Norsk Sykepleierforbund oppfordrer våre arbeidsgivere til å gi sykepleierne et lønnsløft nå!

Les også

Sarpsborg - Fredrikstad 5-2 i heltidskampen