Vil ha nytt lokalsamfunnsutvalg som er uavhengig av kommunen

Slik presenterer Hauge Lokalsamfunnsutvalg seg på Facebook. Roger Johannessen mener utvalget har mer karakter av å være kommunens forlengede arm enn et organ for nærdemokrati på Hauge.

Slik presenterer Hauge Lokalsamfunnsutvalg seg på Facebook. Roger Johannessen mener utvalget har mer karakter av å være kommunens forlengede arm enn et organ for nærdemokrati på Hauge.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Roger Johannessen fikk protokollert dette forslaget på årsmøtet i Hauge Lokalsamfunnsutvalg: «Utvalget nedlegger seg selv. Det opprettes en frivillig organisasjon uavhengig av Fredrikstad kommune.»

DEL

Leserbrev 

Det er over tre år siden noen av lokalsamfunnsutvalgene i Fredrikstad ble nektet å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Nesten like lenge har kommunen, med ordføreren i spissen, kjempet en absurd kamp i kulissene. De håper å få registrert utvalgene i Brønnøysund allikevel. Til departementer og andre skrytes det av nærdemokrati i Fredrikstad og lokalsamfunnsmodellen.

Det hevdes blant annet at utvalgene i Fredrikstad er selvstendige frivillige foreninger. Det er å jukse med fakta. En av årsakene til at utvalgene fikk avslag, var nettopp at de er opprettet av kommunen. En annen grunn til avslag, er at det ikke finnes medlemmer i de såkalte «foreningene».

Det vitner om en helt absurd form for opportunisme, når ordfører med flere, argumenterer for at 21 utvalg opprettet av kommunen, samtidig kan være selvstendige frivillige foreninger! Aktiviteter organisert av det offentlige regnes ikke som frivillig virksomhet. Det er nedfelt i Lov om register for frivillig virksomhet. Burde ikke en ordfører og folk som er ansatte for å styre nærdemokratiutviklingen, ta inn over seg det mest elementære?

Ingen bruker kommunens eget begrep frivillig forening. For øvrig: kommunens begrep eksisterer heller ikke andre steder i landet.

Utvalgene er ment å representere beboere i de ulike skolekretsene, men beboerne informeres ikke, slik medlemmer i en forening vanligvis blir informert: via en postkasse. For å få informasjon om utvalgene, må kommunens innbyggere på internett og selv oppsøke informasjon.

Her er noe av det de vil kunne finne: Et søk på Facebook etter Lokalsamfunnsutvalg og Lokalsamfunn, gir sju lokalsamfunnsutvalg og åtte lokalsamfunn. Spesifikke søk på de seks gjenstående måtte til; De seks besto av ytterligere fire lokalsamfunn, mens to ikke har Facebook-side. 12 av utvalgene presenterer seg som lokalsamfunn, mens sju presenterer seg som lokalsamfunnsutvalg.

For å forklare hva de driver med, har de definert seg selv slik på Facebook: tre lokalsamfunn og tre lokalsamfunnsutvalg betegner seg som frivillig organisasjon, to lokalsamfunn og ett lokalsamfunnsutvalg betegner seg som offentlige, kommunale og statlige tjenester. Andre betegnelser er fellesskap (tre), lokal bedrift (én), organisasjon (to), offentlig gruppe (tre), lukket gruppe (to).

Ingen bruker kommunens eget begrep frivillig forening. For øvrig: kommunens begrep eksisterer heller ikke andre steder i landet. Det er et dansk begrep!

12 av utvalgene brukte Facebook for å informere om årsmøte 2018. Kun hos ett utvalg var det gjengitt en korrekt saksliste for møtet – Trara Lokalsamfunnsutvalg.

Samtlige utvalg informerte kort om årsmøte 2018 på kommunens hjemmesider. Bare tre av utvalgene informerte med fullstendig saksliste der. Flere av utvalgene brukte forkortelsen årsmøtesaker eller vanlige årsmøtesaker for å informere. Det viste seg at bare 11 av de 21 lokalsamfunnsutvalgene har en ordlyd i innkallingen som omhandler innkomne forslag el.l. Innkomne forslag er, som kjent, det punktet på dagsorden som gjør at utvalgene kan få innspill og forslag fra folk som bor i området – såkalt demokrati!

Selv var jeg til stede på et årsmøte med fire personer – senere utsatt og ti personer (inkludert en kommunal medarbeider og undertegnede) møtte – mot fjorårets ni personer. På Hauge er det til opplysning over 600 husstander. De åtte fremmøtte som stemte, valgte seg selv (pluss noen som ikke var til stede) som Hauge Lokalsamfunnsutvalg for det neste året – til sammen 11 personer.

Her på Hauge var det ingen post på dagsorden som het innkomne forslag el.l. Allikevel klarte jeg å få protokollført følgende forslag: Utvalget nedlegger seg selv. Det opprettes en frivillig organisasjon uavhengig av Fredrikstad kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags