Vi lever i en politisk tid. Daglig ser vi angrep på vårt åpne, inkluderende og liberale samfunn, som vi i vår del av verden har kjempet frem og blitt vant å leve i. Vi ser det i internasjonal politikk, og vi har sett det skremmende nær, i gatene i vår egen by. Mange mistror etablert politikk og politikere. Ja, alle skal ha rett til å ytre seg, det er grunnverdi, men vi som tror på det liberale samfunnet må kjempe imot ekstreme og illiberale holdninger. Hvis vi ikke engasjerer oss, kan vi miste det åpne samfunnet vi vil leve i.

Et godt og raust samfunn måles etter hvordan det tar vare på og inkluderer minoriteter, utsatte grupper og enkeltindivider, og de svakeste iblant oss. En liberal grunnholdning er at alle mennesker er forskjellige, men skal ha mulighet og trygghet til å velge å leve våre ulike liv i samfunnet, og bli respektert for det. Ensretting, knebling av meninger og uttrykk, diskriminering og vold, ofte mot minoriteter og utsatte grupper, er alvorlige trusler mot de liberale grunnverdiene samfunnet. Det er urovekkende å se at mange ønsker seg et slikt samfunn.

Meld deg inn i et politisk parti, bli med å påvirke politikken og kjemp for et raust og demokratisk lokalsamfunn i Fredrikstad!

 

Myndigheter og det offentlige skal sikre alles trygghet og velferd, men gjør det kun fordi vi, altså flertallet i samfunnet, vil det. Hvis vi ikke lenger bryr oss, kan det trygge og åpne samfunnet vårt også endre seg og i verste fall forsvinne. Og det kan nærmest skje så vi ikke merket det før det var for sent. Et liberalt demokrati kan ikke overleve hvis ikke du og jeg involverer oss, og tar vår del av ansvaret. Deltagelse i politikk, i debatter og gjennom å bryte meninger i det offentlige rom, bevarer vi grunnverdien i det samfunnet. Og det skal skje med respekt for andres meninger og holdninger.

Er vi i ferd med å miste politikken? Vi merker lavere oppslutning om etablert politikk. Partier mister medlemmer og engasjerte politikere. Færre og færre stemmer i valg. Vegrer man mot å engasjere seg? På samme tid ser vi debatter i sosiale medier og på nett som viser sterke meninger og ytringer, men ofte fremmet i et «ekkokammer» som bare forsterker egne meninger og holdninger, fremfor å bryte dem mot det andre mener. Slik forsterkes og legitimeres ekstreme ytringer. Jeg er redd for at det brer om seg. En politikk som leder til kompromisser blir oftere mistenkeliggjort og latterliggjort. Mange setter spørsmålstegn ved demokratiets grunnverdier. Mange ønsker ekstremt tydelige holdninger og løsninger.

Jeg mener det er livsviktig for et raust og liberalt samfunn at vi diskuterer, med et språk og en tone som viser respekt for at andre har forskjellige meninger fra en selv. Alternativet er å kneble dem som ikke er enig med en selv. Grupper på ytterfløyene i politikken betror seg til slike holdninger. Man vil rett og slett ikke høre på andre meninger enn dem man selv har. Ekstremisme er å ikke åpne for argumenter som strider imot det man selv mener. Slutter vi å diskutere og bryte meninger mot hverandre, står vi i fare for å miste demokratiet. Dette er en utvikling jeg frykter, og vil kjempe imot.

Hva kan du og jeg gjøre i Fredrikstad? Vi kan engasjere oss, for et åpent samfunn og imot ekstreme holdninger. Mange gjør det, og mange står virkelig opp for verdiene sine. Men dette er en viktig tid, og det er behov for oss alle. Nå skal partiene i Fredrikstad utarbeide ny politikk for de neste fire år. Det skal skrives programmer, og det skal nomineres nye politikere til bystyre og politiske organer. Partier er åpne for deg og meg. Oppfordringen er derfor: Meld deg inn i et politisk parti, bli med å påvirke politikken og kjemp for et raust og demokratisk lokalsamfunn i Fredrikstad!