Bevar hovedhuset på Slevik Batteri

Slevik batteri: Stig Andersen beskriver det slik: Anleggets gamle hovedbygning er lagt vakkert inn i landskapet. Huset hviler inn mot i fjellrabb mot nord og med den store, åpne gress-sletten frem mot vollen og kanonene.

Slevik batteri: Stig Andersen beskriver det slik: Anleggets gamle hovedbygning er lagt vakkert inn i landskapet. Huset hviler inn mot i fjellrabb mot nord og med den store, åpne gress-sletten frem mot vollen og kanonene. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Stig Andersen ber fylkeskonservator i Østfold, byantikvaren og bygningsråd i Fredrikstad si nei til å rive - og dermed fjerne et viktig kulturminne fra Østfoldkysten.

DEL

Leserbrev 

Eiendommen Batteriet/Slevik Skanse ble for et år siden solgt. Nå vil ny eier rive den gamle hovedbygningen – et tidstypisk, nasjonalromantisk hus fra ca. 1910 i en blanding av stabbur- og sveitserstil. I stedet ønskes reist en ny, moderne sommerbolig med lave høyder for minst mulig eksponering, i følge arkitekt Per Bjar i Bjar arkitekter i Fredrikstad. Som fagmann burde han snarere respektere og heller utvikle et opplagt bevaringsverdig hus.

Når det gjelder Batteriet, finnes tilsvarende feriehus på Hankø som var datidens mest fasjonable fritidssted langs Oslofjorden. Arkitekturen er dermed spesiell for Østfoldkysten. Disse bygningene inklusiv Batteriet forteller om en forgangen tid samtidig som de må sees på som uttrykk for Norges økende, nasjonale bevissthet etter 1905. Batteriet utgjør en fortelling om historiens kontinuitet.

Anleggets gamle hovedbygning er lagt vakkert inn i landskapet. Huset hviler inn mot i fjellrabb mot nord og med den store, åpne gress-sletten frem mot vollen og kanonene (1807/8). Bygningen og har siden ca. 1910 stått som et markant, stedsidentifiserende seilingsmerke inn mot Slevik-kilen. Det er derfor verken ønskelig eller nødvendig å skjule at det ligger hus der. Hvordan det imidlertid vil ta seg ut med en ny bygning, er langt mer uvisst.

Hovedhuset fotografert fra gress-sletten innenfor vollen som utgjør forsvarsverket svenskene tok i 1814.

Hovedhuset fotografert fra gress-sletten innenfor vollen som utgjør forsvarsverket svenskene tok i 1814. Foto:

At interiøret i tillegg er spesielt og vakkert gjør at kulturhistoriske interesser bør veie meget tungt. Det vil være et svært uheldig og uopprettelig tap om dette historiske kontaktpunktet på Østfolds landside skulle bli revet. Anlegget tilfredsstiller krav til vern og/eller bevaring siden det klart representerer regionale og lokale verneverdier gjennom historisk verdi, estetisk verdi, forekomstverdi, miljøverdi og identitets-og symbolverdi. Derfor må fylkeskonservator i Østfold, byantikvaren og bygningsråd i Fredrikstad kommune si nei til rivning - og dermed fjerning av et viktig kulturminne. Det er svært vanskelig å forestille seg at Slevik vel - og lokalmiljøet ellers – ønsker å miste et så sterkt og kvalitativt stedsidentifiserende merke.

Det må i alle fall under ingen omstendigheter bli slik at rivning av hovedhuset på Batteriet følger som resultat av hestehandel mellom eieren og Fredrikstad kommune ved at det avgis deler av den nærmere 60 mål store eiendommen - eller ved at en eller flere av de øvrige tre bygningene på Slevik skanse fjernes. En slik fremgangsmåte må aldri stå i veien for bevaringsinteresser.

Slevik Batteri

  • Slevik BatteriFire hytter, tennisbane, båthus og badehus på 57 mål stor tomt.
  • 25. juli 1815 ble Slevik batteri nedlagt som festningsverk etter å ha vært i drift siden 1808.
  • Stedet ble auksjonert bort fra Forsvaret tidlig på 1900-tallet, og var eid av familien Dahl fra 1930 inntil Jacob B. Stolt-Nielsen i fjor kjøpte eiendommen for 48 millioner kroner.
  • Et inititativ fra fylkesordfører Ole Haabeth for tre år siden om at det offentlige burde kjøpe eiendommen, førte ikke frem.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags