Gå til sidens hovedinnhold

Derfor bevilget LO 13 millioner til Ap, SV og Sp

Artikkelen er over 4 år gammel

Vidar Schei, leder for LO Fredrikstad, svarer på leserbrevet til Odd A. Strømnes, «En uting når min og din kontingent brukes i valgkampen». – Partistøtten utgjør 0,2 prosent av innbetalt kontingent, opplyser Schei.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse valgkamptider kommer det opp, som det gjør foran hvert valg, misnøye med hvorfor fagforeninger/LO støtter ulike politiske partier økonomisk. Det er til tider mye støy rundt dette temaet, men saken er krystallklar; og da snakker jeg kun på vegne av LO-familien; vi er ikke en politisk nøytral organisasjon. Vi jobber for og fremmer våre medlemmers interesser i saker som har med jobb og arbeidsliv å gjøre, som har med samfunnsutviklingen i Norge, vi mener noe om det meste.

Som det heter i LOs formålsparagraf; «LO skal være en enhet og kraft i arbeidet for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser». Dette formålet kan ikke gjøres uten å drive med politisk arbeid.

Dette arbeidet må gjøres politisk, og i samarbeid med de partiene som er enige med oss.

Men LO jobber for så mye mer. Vi jobber for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell orientering, etnisk opprinnelse, religion, livssyn eller kulturelle holdninger. Vi arbeider for et inkluderende samfunn basert på rettssikkerhet og videreutvikling av den demokratiske styreform vi har i Norge i dag. Vi skal være med å bekjempe enhver form for ekstremisme, som tar sikte på å endre vår demokratiske samfunnsform. Vi arbeider for styrking av velferdsstaten, videreutvikling av økonomisk demokrati, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Dette arbeidet må gjøres politisk, og i samarbeid med de partiene som er enige med oss.

Når det kommer til å fremme og forbedre vilkårene for fast arbeid, trygt arbeidsmiljø og anstendig arbeidsliv, er det ingen tvil om at LO som organisasjon er best tjent med å samarbeide med partiene på venstresiden i norsk politikk. Vi har sammenfallende oppfatninger om disse temaene. Det har vi merket spesielt de siste fire årene med blåblå regjering.

De har tuklet med arbeidsmiljøloven som er arbeidernes vernelov, som er ment å utjevne maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi har istedenfor fått mer midlertidighet, som rammer ungdom og svake grupper. Vi har fått svekkede rettigheter og dessverre flere arbeidsgivere som utnytter sine arbeidere.

Derfor jobber vi aktivt for at det skal komme inn nye koster på Stortinget til høsten, vi ser helst at vi får en rød/grønn regjering.

LO er en interesseorganisasjon for arbeidstakerne, og vi jobber for det vi mener er til det beste for våre medlemmer, til det beste for landet og velferdsgodene vi har bygget opp de siste hundre år. At noen medlemmer ikke er enige i disse prioriteringene, er helt naturlig. Ikke mulig å få nesten en million medlemmer til å mene det samme, vil alltid være noen som er uenige med alt som blir vedtatt.

Men LO er en demokratisk organisasjon. Så er man uenig i de beslutninger som blir vedtatt, engasjer deg, bli et aktivt medlem, ta deg et verv i en fagforening, vær med å skape morgendagens fagbevegelse. For etter min mening er det ingen tvil, fagbevegelsen trengs her til lands mer enn noen gang, for hvem ellers kjemper frem dine rettigheter i dagens arbeidsliv?

Så hvor mye penger bruker LO på valgkamp?

For å gjøre det enkelt, si at LO har akkurat en million medlemmer. LO bevilget 13 millioner i støtte til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet på kongressen nå i mai. Det betyr at vi gav 13 kroner per medlem i politisk støtte. Når gjennomsnittlig årlig kontingent er mellom 6000-7000 kroner, utgjør dette 0,2 prosent av innbetalt beløp i snitt.

Så jeg mener absolutt ikke at det er en uting at LO og fagforeninger støtter ulike politiske partier i valgkampen.

Bruk stemmeretten! Stem for en ny regjering du også! Godt valg!

Kommentarer til denne saken