Møteleder Frode Rekve hadde mange gode problemstillinger som han introduserte, men det ble likevel ikke noen debatt som fikk taket til å løfte seg. Men så er kanskje ikke ytringsfrihet og terrorhandlingene i Paris blant det enkleste å si noe om.

I panelet satt biskop Atle Sommerfeldt sammen med Elisabeth Eide, som er nestleder i Norsk PEN, medieforsker og forfatter. Tredjemann i panelet var Shoiab Sultan, som er rådgiver for Antirasistisk Senter. Han var tidligere leder av Islamsk Råde Norge.

Frode Rekve ville vite hvorfor vi går i demonstrasjonstog og reagerer voldsomt mot det som skjedde i Frankrike, mens vi ikke engasjerer oss på samme måte når det er tilsvarende grufulle handlinger lenger unna.

Les også: Rekordmange deltok i fredsmarsjen

Tok ordet: Claus Hellestad var blant de få i salen som tok ordet.

Nærheten avgjørende

Shoiab Sultan svarte: – Nærhet og mediefokus er avgjørende for hvilke terrorhandlinger som får oss til å gå i tog. Frankrike er nærmere oss enn Nigeria og Pakistan, pluss at det dreier seg om et angrep på journalistikken. Det dreier seg om et terrorangrep fra mennesker som vil lage splid og skape usikkerhet.

Frode Rekve tok også opp en kronikk ungdomsskolelærer Jan Christian Hackert har skrevet i FB om at ondsinnet karikatur ikke er rette måten å få mennesker til å snakke sammen på, og at dette hadde en parallell til mobbing.

Var ikke enig

Biskop Sommerfeldt var ikke helt enig med ungdomsskolelæreren.

– Dette blir for pedagogisk for meg. Både når det gjelder journalistikk og i karikaturtegninger bør vi kunne uttrykke oss mer usympatisk enn det vi skal tåle av hverandre, mente Sommerfeldt.
Fra salen tok Claus Hellestad opp om ikke drapene i Paris var et utslag av kampen om islamsk sjel og hvilke krefter som ville vinne frem i de muslimske land.

Shoiab Sultan minnet om at i Frankrike var det også jøder som ble rammet, og at det skjedde nettopp fordi de var jøder. Han mente det var mye antisemittisme i det norske samfunnet, noe vi må ta inn over oss at det er. Bibbi Børesen avsluttet med å si at det var viktig å jobbe mot krefter som prøver å skape mer motsetninger enn det trenger å være.