Jeg går fra gamle Fredriksstad bryggeri og opp til Bingedammen for å møte representanter for innbyggeraksjonen for vern av Mørkedalsskogen og en journalist fra Fredriksstad Blad (les saken her). Jeg har litt dårlig tid, siden jeg ble nødt til å klemme inn møtet mellom jobb og annen aktivitet, og jeg er rett og slett litt stressa. Jeg går raskt forbi demningen som nylig er utbedret, og videre langs den smale stien til høyre for dammen, mens jeg lytter og ser rundt meg. I dammen er det frosk, padder og salamander – jeg har ofte gått hit med barna mine på denne tiden av året og kikket på dem, og vi har følt oss privilegerte som har et så flott naturområde i nærheten.

I enden av dammen er det nøkkeroser som vil stå i full blomst senere i sommer. Over meg hører jeg munter kvitring fra fugler som stortrives i blandingsskogen nord for dammen – det området som heter Mørkedal.

Debatten om fortetting må vi ta – skal byen vår vokse, må det nødvendigvis fortettes, men ikke på bekostning av grøntområder!

 

Når jeg går inn i skogen merker jeg at det, foruten fuglenes kurtise, revirmarkering og lovprising av vårens komme, ellers er temmelig stille. Veistøy, anleggsaktivitet og bruset fra storbyen forsvinner bak skogens symfoni av harmoniserte lyder. Mellom trærne, på skogbunnen, er det tepper av hvitveis. Jeg merker at stresset jeg kjente på ti minutter tidligere er helt borte, og jeg føler meg avslappet og rolig. Jeg møter noen barn fra Wilbergjordet familiebarnehage som er på tur i området, og jeg hilser på to karer som lufter hundene sine her.

Det har kommet et planinitiativ fra Skolt eiendom og SG arkitekter om bygging av 26 boenheter her i Mørkedalsskogen. De foreslår å bygge en veisløyfe inn i skogen med tosidig bebyggelse. Jeg tror verken rådyrflokken som bor her, revene, frosken eller hakkespettene vil sette særlig pris på det. Området brukes flittig til rekreasjon av folk fra Cicignon til Lisleby, fra Lahelle til Trara. Barnehagene i området er der flere ganger i uken.

Bymiljølista mener at å tillate bygging her vil være helt uforsvarlig, både av hensyn til folkehelse og ivaretagelse av naturmangfoldet. Det er heller ikke i tråd med kommunens egne planer for naturmangfold og tilgjengelighet til natur for innbyggerne.

I løpet av det siste året har vi mistet de store asketrærne ved Kniple gård – til tross for at Planutvalget forsøkte å hindre det – og vi har mistet en rekke majestetiske trær langs Glomma i forbindelse med «Riverside»-utbyggingen. Jeg er bekymret for sentrumsnære parker og grøntområder helt ned på nivå med individuelle trær, og nå gjelder det en hel liten «villskog» midt i byen.

Bjørndalsdammene har fått en flott oppgradering av turstier, med bjørneskulpturer, benker og trimapparater. Dammene ligger i et område der de fleste har god økonomi og utdannelse godt over gjennomsnittet. Bingedammen og skogen i Mørkedal ligger mellom Lisleby og Lahellemoen, som begge er «røde» områder ifølge levekårsundersøkelsen, og som skal prioriteres. Her kunne man enkelt oppgradert stien med noen lass pukk og grus, satt opp noen benker og bygget gapahuk og bålplasser.

Det klokeste Fredrikstad kommune kan gjøre nå, er å si blankt nei til de foreslåtte planene, og sikre et varig vern av Bingedammen og Mørkedalen. Det vil glede de mange som bruker området daglig, det vil sikre naturmangfoldet, og det vil bli lagt merke til nasjonalt – og det vil bidra til å gjøre byen vår enda mer attraktiv.

Debatten om fortetting må vi ta – skal byen vår vokse, må det nødvendigvis fortettes, men ikke på bekostning av grøntområder! I sentrum kan vi bo tett, og gjerne i høyden, dersom vi har tilgang på gode grøntområder. Fortetting bør foregå der det tidligere har vært industri og i dag er asfalt og betong, og ikke i de grønne lungene våre.

Les også

Mørkedalen – en naturperle som gjør noe med deg