Dette er en viktig melding til alle borgere i Fredrikstad.

Søndag markerte vi den internasjonale dagen for mennesker som har nedsatt funksjonsevne. 

FN er en organisasjon der nesten alle land i verden er med.

FN har regler som sier at alle mennesker har samme verdi.

At alle mennesker er likestilte.

Likestilling vil si at alle mennesker har samme rettigheter og muligheter.  

Etter en stund måtte FN lage nye regler fordi mange mennesker med funksjonshemming ble diskriminert.  Diskriminering betyr at det blir gjort forskjell på folk.

Det er så fort gjort å dele folk i grupper i samfunnet.

Etter hvordan de ser ut eller hva de gjør. Folk har mange fordommer.

Kronikken er spesialskrevet slikt at den er lett å forstå

  • Mellom åtte og ti prosent av alle voksne har lesevansker.
  • Mange har problemer med å lese og forstå det som står i avisen.
  • Lettlest er en måte for å lage tekst som flere kan lese og forstå.
  • Når du skriver lettlest:
  • - skriver du korte setninger.
  • - bruker du korte ord, med få stavelser.
  • - unngår du å bruke fremmedord.
  • - forklarer de vanskelige ord.
  • - unngår du bisetninger.
  • Det er et krav om at informasjon skal være tilgjengelig for alle.

Kilder: All-undersøkelsen, Lesesenteret. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Informasjon for alle (NFU, Bufdir).

Men funksjonshemmede er som alle andre. Har kjærester, får barn, tar utdanning, jobber og har familie. Folk med funksjonshemming er ikke en lik gruppe.

Det er gamle og unge, høye og lave, mørke og lyse, smarte og late.

Noen trenger kanskje litt ekstra hjelp, siden samfunnet er dårlig tilpasset.

Når samfunnet blir tilgjengelig for alle, er det få som blir funksjonshemmet.

Diskriminering er at noen blir behandlet urettferdig fordi de er annerledes.

Man kan for eksempel bli diskriminert på grunn av

At man sitter i rullestol

At man ikke forstår like fort som andre

At man ikke ser eller hører like godt som andre

Da får du kanskje ikke mulighet til å delta i fellesskapet i samfunnet.

Du får kanskje ikke være med i kulturen, politikken eller det sosiale livet.

FN- reglene sier at alle mennesker har krav på respekt.

Det betyr at samfunnet må være tilgjengelig.

Tilgjengelig betyr at alle kan komme inn og fram over alt.

Tilgjengelig betyr at informasjon blir gitt slik at den blir forstått.

Noen kan bli oppgitte fordi de må gjøre noe ekstra for at alle skal få samme muligheter.

Det er fordi de tenker at det som er vanlig er normalt.

De vil ikke ta like mye hensyn til det som ikke er så vanlig.

De glemmer at alle er ulike og er like mye verd.

Da må vi minne dem som bestemmer om at vi må tenke på alle med en gang.

Da behøver vi ikke gjøre noe ekstra etterpå.

Vi må også minne dem som bestemmer om at vi er ulike.

Derfor trenger vi ulik hjelp for at det skal bli like muligheter.

I Fredrikstad har mange mennesker det veldig bra.

Men vi er redde for at kommunen vil endre på en ordning som heter BPA.

B for brukerstyrt, P for personlig, A for assistanse.

Brukerstyrt betyr å bestemme selv. Det er en selvfølge for alle å kunne bestemme selv.

Det står helt først i reglene fra FN.

Vi er redde for at kommunen vil forandre ordningen med BPA.

Forandre sånn at de som har BPA ikke kan bestemme selv hva de vil gjøre.

Eller hvor de vil reise og hvem som skal hjelpe dem.

Da blir de diskriminert.

Noen sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal ha det bedre enn andre. Problemet er at man sammenligner dem som er annerledes med andre som er annerledes. Ikke dem som er annerledes med andre vanlige.

Vi vil forandre sånn at alle som har nedsatt funksjonsevne får det bedre.

Ikke at de som har det bra skal få det verre.

Mange tenker at vi ikke har råd til at alle skal få det bedre.

Flere rapporter viser at det ikke er sant.

De som tenker at vi ikke har råd regner feil eller mangler fantasi.

Ekspertene sier at mange blir diskriminert fordi de som har ansvaret mangler kunnskap om hvordan man gjør samfunnet tilgjengelig.

De vet ikke hva funksjonshemmede trenger.

Kunnskap er starten på forandring.

Kunnskap kan fjerne fordommer.

Kunnskap kan få slutt på at folk mangler respekt eller diskriminerer.

Du som leser dette kan være med på å forandre.

Dette er en viktig melding til alle borgere i Fredrikstad. Bli med på fakkeltog i dag!

Fakkeltoget starter ved Quality hotell i gågata tirsdag kveld klokken sju.

Det er en demonstrasjon for at alle kan være stolte, at alle skal bli godtatt, og at alle er like mye verd.