Enkelte mener dødshjelp er svaret, KrF mener livshjelp er svaret

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Line Henrietter Holten Hjemdal: – For KrF handler dette om at helsevesenets rolle er å redde liv, ikke å ta liv. Alvorlig syke og deres pårørende skal oppleve livet som meningsfullt gjennom en helhetlig omsorg.

DEL

Leserbrev 

Høstens valg betegnes av mange som et verdivalg. For meg er den aller viktigste og mest grunnleggende verdien menneskeverd: Alle mennesker er like mye verdt og menneskeverdet er ukrenkelig. KrFs viktigste prioritering er å sikre retten til liv, likeverd og livshjelp for alle. Vårt mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet.

Vi står nå i en helt avgjørende debatt om hvordan vi møter mennesker ved livets slutt. Enkelte mener dødshjelp er svaret, KrF mener livshjelp er svaret: Helhetlig omsorg for mennesker ved livets slutt. Når folk frykter tap av verdighet, eller er redde for eksistensiell smerte eller for å være til byrde for andre, når alt dette kanskje munner ut i et ønske om å tillate hjelp til å dø, mener jeg at det er viktig at noen peker på at livets siste fase ikke trenger å være slik. For KrF er det grunnleggende at menneskeverdet ikke er knyttet til hvor sterke vi er, hva vi presterer, hvor mye vi bidrar med.

I Norge er eutanasi og assistert selvmord forbudt. Frp er det eneste partiet som ønsker å endre dette. Heldigvis. Fordi menneskeverdet ikke er knyttet til hvor «ressurskrevende» vi er. For KrF handler dette om at helsevesenets rolle er å redde liv, ikke å ta liv.  Et menneske har en verdi i seg selv, og ikke bare som et resultat av dets prestasjonsevne og funksjonsnivå.  Alvorlig syke og deres pårørende skal oppleve livet som meningsfullt gjennom en helhetlig omsorg.

Hvordan vi evner å ivareta de mest sårbare blant oss er den beste temperaturmåleren på hjertevarmen i et samfunn. Vi mener det er riktig å i stedet tilrettelegge for livshjelp i slutten av livet, med vekt på god omsorg, lindrende behandling og god ivaretakelse av alvorlig og syke døende, både fysisk, psykisk og åndelig. Vi er alle like mye verd uansett hvor sterke vi er, uansett hva vi presterer og hvor mye vi bidrar med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags