SV er stolt over å være et feministisk parti

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi kan aldri akseptere at patriarkalske struktur opprettholdes i kulturens navn. Alle mennesker har lik verdi og har rett til å bestemme over eget liv, skriver Leif Christensen, SV.

DEL

Leserbrev 

Ofte møter vi holdningen at feminisme ikke er viktig lenger, at kvinner og menn er helt likestilte i dagens samfunn, noen hevder sågar at likestillingen har gått for langt. Vi mener at det i Norge, og internasjonalt, fortsatt er strukturelle forskjeller som gir menn mer makt enn kvinner. Her er noen grunner til at SV tar feminisme og likestilling på alvor.

Vi vet at kvinner tjener mindre enn menn og jobber oftere ufrivillig deltid. Dette gir en skjevfordeling ikke bare av de økonomiske godene, men også av grad av frihet og egenråderett. SV vil derfor sikre lovfestet og reell rett til heltid og fast stilling og jobbe for likelønn i arbeidslivet. Det er også viktig å kjempe for at kvinner med minoritetsbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet, gjennom en trygg tilknytning til arbeidslivet.

Kutt i pappapermisjonen har gjort at menn er mindre hjemme med små barn enn før. SV ønsker at far-/medmorskvote skal øke med fire uker. Reell likestilling starter i hjemmet, det offentlige må legge til rette med ordninger som gjør dette mulig.

Kvinner må ha reell mulighet til å bestemme over egen kropp, og vi må fortsatt holde fokus på rettigheter knyttet til abort, både i Norge og internasjonalt. Norge må stå på for at også kvinner i andre deler av verden får tilgang på prevensjon, veiledning og selvbestemt abort, gjennom alle internasjonale fora vi deltar i.

Kvinner utsettes for mer vold i nære relasjoner, og mye oftere for den mest alvorlige volden. Menns vold mot kvinner er et hinder for full likestilling. Vold gir enorme konsekvenser for den som utsettes for det, og det gir også store samfunnsmessige kostnader. Det er helt nødvendig med tidlig innsats, barn og unge må tidlig lære om kropp, grenser, gode og vonde hemmeligheter. SV vil styrke innsatsen mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering og gi økte midler til etterforskning av denne typen saker.

Patriarkalske strukturer i Norge må bekjempes, både i majoritetsbefolkningen og i minoritetsmiljøer. Vi kan aldri akseptere at patriarkalske struktur opprettholdes i kulturens navn. Alle mennesker har lik verdi og har rett til å bestemme over eget liv. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse må bekjempes med et effektivt lovverk, kompetansebygging, dialog, økonomisk støtte til det sivile samfunn og aktiv støtte til kvinner og menn som kjemper for sin rett og sin frihet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags