Da det kommunalt eide selskapet Borg Havn ved en angivelig feil knuste campingvognene deres på Øra i 2014, ble det fart i sakene for å etablere en ny leir til gruppen på 30-50 romfolk i Fredrikstad. Den politiske høyresiden var meget kritiske til å gi den omstridte folkegruppen kommunalt finansiert campingvogntak over hodet. Imidlertid snakket det rødgrønne flertallet varmt om hjerterom og grenseløs omsorg, slik at utfallet av bystyrets avstemning var gitt på forhånd. Valget falt til slutt på Kiæråsen, og leiren skulle være midlertidig, i første omgang frem til 1. februar 2016. Og i avtalen med kommunen forpliktet romfolket til å overholde strenge regler for blant annet oppførsel og sanitærforhold.

Det har ikke gått helt etter boka i Kiæråsen (Les også:Mann dømt for romleir-voldtekt), men så sent som i sommer oppsummerte politiet at det slett ikke hadde vært noen uholdbare tilstander. Og det ser ut til at naboene rundt leiren lever godt med den.

Likevel konkluderer lederen i Teknisk utvalg i Fredrikstad kommune med at leieavtalens betingelser er brutt på såpass mange og alvorlige områder at leiren må avvikles 1. mai 2016. Til vår overraskelse vil utvalgets innstilling få bred politisk støtte. Som ventet støtter Frp avvikling av leiren. Mer uventet er det at Arbeiderpartiet ikke lenger er så opptatt av å gi hjerterom til romfolket.

Vi spør oss om hvorvidt den siste tidens skrikende behov for å gi husly til dem som flykter fra krig og terror, gjør at romfolkets elendighet på hjemmebane blekner. Og vi undres om byens politikere har noen plan for hva de gjør når romfolket bosetter seg i parker og forlatte bygårder fra mai neste år.