l nyttårstalen rettet han kritikk mot politikere som vil stramme inn overfor flyktninger. «Når representanter fra makthaverne i dagens Norge hevder at en er lei av kirkens godhetstyranni, en retorikk hentet fra det ekstreme høyre i USA, fjernt fra norske verdier, bekrefter de at kirken har lyktes i å ivareta sin rolle overfor statsmakten», sa biskopen, med tydelig adresse til Frps statsråd Sylvi Listhaug.

I de siste årene har Bispemøtet uttrykt seg klart i en rekke samfunnsspørsmål. De har ivret for en klimaavtale, nå sist i Paris, bedt politikere opprettholde bistanden og engasjert seg for å bedre forholdene for romfolket. Reaksjonene har ikke uteblitt.

Etter at biskop Helga Haugland Byfuglien gikk ut mot regjeringens forslag om å redusere bistand for å finansiere tiltak for flyktninger i Norge, sa Sylvi Listhaug følgende til NRK: – Jeg ble rett og slett ganske opprørt av det Bispemøtets leder sa. Fordi det hun gjør, er å kaste seg inn i den politiske debatten, ta side. Den norske kirke burde være en kirke for alle, men nå føler man kanskje at det er politikk, og ikke så mye kristendom, som kommer i første rekke, sa hun.

Lignende kritikk vil Atle Sommerfeldt møte etter nyttårstalen. Vi synes det er utmerket at han engasjerer seg i samfunnsdebatten som en forsvarer for menneskerettigheter og som en støttespiller for fattige, hevet over partipolitikken. Vi trenger kritiske og uavhengige røster i debatten.

Biskopen er i sin fulle rett. Diskusjonen bør gjelde synspunktene, og ikke om biskopen skal uttale seg i samfunnsspørsmål eller ei.