Ungdom trenger læreplasser og arbeidslivet trenger kvalifisert arbeidskraft i mange typer yrker fremover. For å lykkes, må alle parter gjøre en innsats for å rekruttere flere bedrifter og læreplasser.

I disse dager starter 19.966 ungdom over hele landet jakten på en læreplass fra høsten av. På landsbasis er det i år størst økning i søkere til læreplass innen Helse- og oppvekstfagene. I Østfold er det pr. 1. mars 1171 søkere på læreplass. Av disse søker 285 unge på en læreplass innen Helse- og omsorg.

Målet for de aller fleste er et fagbrev som kan gi dem en inngangsbillett til en jobb. Det store flertallet av ungdom som søker læreplass får heldigvis det. Samtidig vet vi at det hver høst er altfor mange unge som ikke får muligheten til å lære faget sitt på en arbeidsplass og må finne andre veier for å fullføre den videregående opplæringen de har startet på. Mange faller også ut av opplæring i denne fasen.

Felles innsats for at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass er en viktig sak for KS. Både fordi det gir ungdom mulighet til å gjennomføre videregående opplæring og ta et fagbrev, og fordi det sikrer arbeidslivet i hele landet nok arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor viser at kommunesektoren har et stort behov for arbeidskraft fremover, og særlig innen helse og omsorg, hvor andelen fagarbeidere er høy.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser er her et viktig verktøy for KS. Det er et samarbeid mellom flere departement og partene i arbeidslivet. Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få et tilbud om læreplass. Alle parter forplikter seg til å rekruttere flere lærebedrifter og flere læreplasser.

KS’ landsting satte i 2016 svært ambisiøse mål for kommunene. Kommunene er blitt oppfordret til å sørge for to lærlinger per 1000 innbyggere i året. Kommunesektoren har hatt en sterk vekst i antall læreplasser de siste årene – fra 2011 til 2015 har det vært en økning på hele 30 prosent lærlinger. De fleste av disse vil bli helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Kommunene er samtidig lærebedrifter og utdanner blant annet IKT-servicemedarbeidere, institusjonskokker, byggdriftere, feiere, renholdere, dataelektronikere og prosessteknikere.

Samtidig melder noen kommuner om at de ikke får nok kvalifiserte søkere til læreplassene de har budsjettert for. Her er det store forskjeller på ulike steder i landet og mellom ulike lærefag.

Partene i samfunnskontrakten er enige om at innsatsen i 2017 skal rettes mot et utvalg bransjer og et utvalg fylker. Målet er å få et best mulig samsvar mellom læreplasser og kvalifiserte søkere. For å sikre flest mulig elever en læreplass, er det viktig å komme fort i gang med dette samarbeidet – både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Parallelt med dette arbeidet må partene i kontrakten på sikt skaffe mer kunnskap om de om lag 7000 søkere som hvert år står uten læreplass, og kunnskap om hvordan dimensjonering av fagopplæring skjer både i skole og lærebedrift. På kort sikt handler det om å forsøke å finne løsninger lokalt slik at så mange som mulig av ungdommene som har søkt en læreplass kan starte sin læretid fra i høst.

Les også

Vil gjøre lærlinger mer attraktive og skaffe flere lærebedrifter