Over 300 ungdommer står fortsatt uten lærlingplass i Østfold. Nå ber vi tillitsvalgte og ledere på alle arbeidsplasser om å ta en ekstra runde for å skaffe flere lærlingplasser. Arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen for utdannelsen av fremtidens fagarbeidere. Det er også et stort behov for flere fagarbeidere i arbeids- og næringslivet. Derfor trenger vi nå en felles dugnad der partene på arbeidsplassene går en ekstra runde. Dette for å se om bedriften kan ta inn flere lærlinger, samt i flere fag.

Konkurranseevne og produktivitet er avhengig av høy faglig kompetanse i bedriftene. Et høyt faglig nivå skaper interessante og berikende arbeidsplasser.  Konkurransedyktige bedrifter gir tryggere og sikrere arbeidsplasser. Det fremkommer også at lærebedrifter har større omsetning og bedre resultater en ikke-lærebedrifter.

Å være lærebedrift er også en viktig kvalitetssikring for å sikre et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Derfor jobber vi også sammen for at det stilles krav til at bedrifter har en god prosent lærlinger inne i blant annet offentlige innkjøp og anbud.

LO og NHO arbeider aktivt for å heve kvaliteten på fagopplæringen. Et viktig ledd i dette arbeid er å øke antall lærlingeplasser. Nå oppfordrer vi til et krafttak for flere lærlingplasser på den enkelte arbeidsplass.

Det er mange gode grunner til å ta inn lærlinger. Bedriften er med på å ta et viktig samfunnsansvar. En lærling er en ressurs som tilfører ny kompetanse og øker trivselen på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er med på å påvirke opplæringen og heve kompetansen. Dette skaper igjen tryggere og sikrere arbeidsplasser med flere gode fagarbeidere. I tillegg får bedriften gode økonomiske tilskudd. Spørsmålet om lærlingeplasser er en oppgave partene i arbeidslivet går sammen om å løse! Slipp lærlingene inn.