Det står høytrykk i kø. Det er ferietid for mange. Badevannet er godt over tjue grader. Båtfolket jubler. Jeg har full forståelse for at folk flest nyter sommeren 2018. Men, den har en alvorlig slagside.

Opptil flere som jeg skal skrive om her. Jeg kan starte med det som ligger nærmest. Landbruket. I riksmediene har vi nå i flere uker allerede blitt fortalt at dette kan ende ganske dramatisk. Vi er der nå. Bønder med korn og husdyr er ille ute.

Det startet allerede med en elendig første slått i mai med halv avling av det normale. Vi var optimistiske og tenkte at andre slåtten blir nok bedre. Den har vi ennå ikke tatt sjansen på å høste. Dette er gras som vi skal mate kyrne med utover høsten og vinteren.

Når tørken er så total som nå, holder det ikke med ti millimeter. Minst 200!


Hva med beitende dyr? Det kan være både storfe, sau og hest. Beitene er knusktørre, brunsvidde totalt uten tilvekst. I Norge har vi rundt 220.000 melkekyr, 90.000 ammekyr og 1050.000 søyer. Det handler om overlevelse for mange av disse. Vi mangler 200 mm nedbør, eller 200 liter per kvadratmeter, ifølge daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug.

I Sverige er det like ille – eller verre. Her får man heller ikke levert dyra til slakt på grunn av mangel på kapasitet. Slaktes for stor del av melkekyrne, kan dette føre til mangel på melk og igjen en ny smørkrise.

Regjeringen har tatt et viktig og nødvendig grep og satt opp tollen på importert kjøtt. Dette fører til at vi alt vesentlig får norske kjøttprodukter. Norsk kornproduksjon er ille ute. I beste fall får vi halve avlinger. Dette fører igjen til mangel på såkorn for neste års produksjon. Her kan nok noe importeres, men vi er svært bekymret for plantesykdommer utenifra som vi ikke har her til lands. Vi har stilt oss så smart i dette landet at vi mangler totalt beredskap for det meste. Vi lever fra hånd til munn.

  • Stem og diskuter nederst på siden: Vi mangler beredskap for det meste.

Kan vi importere fôr? Ikke fra våre naboland. De er like hardt rammet av tørken som oss. Mulig vi får noe fra Nord-Norge. Jeg leste forleden at import fra USA kan være en mulighet. Da må nødvendigvis prisen på fôr øke, som igjen får en konsekvens for prisen på sluttproduktet. Hos oss vil vi nå ta vare på all halm vi kan fremskaffe. Den blir lutet, og kan være en grei erstatning for gras.

Innovasjon Norge og andre har allerede begynt å se på kredittordninger for bønder med stor gjeld og en betydelig inntektssvikt fremover. Myndighetene må på banen for å redde stumpene hos flere.

Langs hele norskekysten – også her i Østfold – har vi et stort grågåsproblem. Hos oss er det nå rundt 200 gjess som skal ha mat. De «snylter» på de sårt tiltrengte storfebeitene. Hver gås spiser ca. ett kilo gras i døgnet. Nå har de også begynt å forsyne seg av kornåkeren som er tynn nok fra før.

Hvis vi ser på andre konsekvenser av tørken, er det ikke kun landbruket som blir rammet. Vannmagasinene er nede på et historisk lavt nivå. Dagens strømpriser er per i dag like høye som på den kaldeste tiden sist vinter. Vi kan bare ane hvordan dette vil slå ut senere i år på strømregningen. Laksefiske er rammet i flere elver uten vann.

Hva med skogen? Jeg tror de fleste her til lands har fått med seg den dramatiske høye skogbrannfaren. Med grillforbud og totalt bålforbud har det så langt gått fint hos oss. Men, vi senker ikke skuldrene. Med 16 kilometer strandlinje og hundrevis av badegjester som fortøyer sine båter daglig, har vi ingen garanti for at ikke noe skjer. Vi så forleden sigarettsneiper i knusktørt gress på en holme.

Jeg får ofte kommentarer etter en regnskur – som vi har hatt et par av. Nå er dere vel fornøyde, for nå kom det nedbør. Da tar det seg dårlig ut å ikke vise takknemlighet. Men det kommer ikke nok vann, og det er for sent nå. Når tørken er så total som nå, holder det ikke med ti millimeter. Som nevnt over, minst 200!

For en ivrig soppsanker er dette en katastrofe. Ikke en sopp å oppdrive i skogen på våre kanter. Da er det godt å ha noe på lager fra tidligere år. Jeg er medlem av en Facebook-gruppe, «Vi som elsker sopp». Her tror jeg sjampinjong blir redningen.

Fortsatt god sommer!