Ny arealplan kan gi tap av disposisjonsrett på egen tomt

Utsnitt av forslaget til ny arealplan for 2019 - til 2031.

Utsnitt av forslaget til ny arealplan for 2019 - til 2031. Foto:

Av

Kolbjørn Westberg, KrF, kaller det et mysterium som bør oppklares: – I enkelte boligområder i kommunen er det foreslått at det bare skal tillates nybygg som har tilknytning til landbruksdrift.

DEL

Leserbrev

KrF Fredrikstad merker seg at mange boligeiere i Fredrikstad vil miste rettigheter i nytt forslag til arealplan. I Fredrikstad kommunes forslag til kommuneplanens arealdel for 2019 – 2031 er det en rekke steder lagt opp til omgjøring. Flere av dagens boligfelt i inneværende arealplan, er foreslått omgjort til LNF-b-område «spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse».

Hvilken betydning kan dette ha for deg som bor i disse områdene lurer du kanskje på? Hvis man spør kommunens chatrobot, Kari, får man følgende svar:

«I områder regulert som LNF i kommuneplanens arealdel, er det bare tillatt med byggetiltak som har direkte tilknytning til landbruksdrift.»

Med andre ord vil det være veldig vanskelig, for ikke si umulig, å få igjennom byggetillatelse til for eksempel en garasje. Det samme gjelder om du sitter med en litt større tomt og har lyst til å skille ut noe av denne for videresalg for ny boligoppføring. Det være seg til ukjente eller familie. Etter hva jeg erfarer har ikke de som bor i de berørte områdene heller fått noe direkte beskjed om at disse endringene nå ligger ute til høring. Det skremmer meg litt at kommunen kan tillate seg dette. Noen eksempler på områder er Husløs på Lervik, Kjerre på Manstad, Mellegård/Oksrød på Slevik, Huset på Hauge og Skåralia/Skåraåsen på Skåra.

Men det er jo alltid to eller flere sider av en sak. I en avtale med fylkeskommunen fra 2009 ble det en enighet om det såkalte arealregnskapet. Her har Fredrikstad kommune vedtatt, etter hva jeg erfarer, at de skal ha en viss prosentandel av sine arealer dedikert til LNF-områder. Når kommunen da gjør om noen områder til bebyggelse og anleggsområde, må de da regulere om et annet område å få kabalen til å gå opp. Det er slike endringer som helt urettmessig kan ramme enkelte huseiere i kommunen.

Fredrikstad er opptatt av fortetting, helst i sentrum, men også i kommunen for øvrig. Da er det merkelig at man gjør det vanskelig å fortette i allerede etablerte boligområder. Infrastrukturen ligger allerede til rette som for eksempel vann og kloakk og sykkelstier. Jeg mener LNF-områder bør forbeholdes landbruks- og friluftsområde som de er tiltenkt.

For meg er dette et mysterium som bør oppklares!

Kolbjørn Westberg

3.-kandidat KrF Fredrikstad

Fredrikstad

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags