Gå til sidens hovedinnhold

Viktig støttespiller for Øra-laks

Artikkelen er over 6 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad har dype røtter som industriby, men havet har alltid vært en viktig og betydelig ressurs. Varmere havstrømmer fra sør skaper vesentlige forekomster av skalldyr utenfor akkurat kysten av Østfold. Hvaler-havnene mottar daglig betydelige kvanta av disse edle råvarene som distribueres videre til utsalgssteder i regionen og landet forøvrig.

En viktig aktør er Fiskeridirekoratet som har sin avdeling her i Fredrikstad.

Kontoret har en sentral funksjon, tett kommunikasjon og oppfølging både lokalt og nasjonalt. Fiskeridirektoratet i Fredrikstad innehar også svært godt og nært samarbeid med Universitetet i Ås og Høgskolen i Østfold.

Men mest av alt har lokasjonen et svært viktig fortrinn i og med den imponerende innovative satsingen som nå skjer på Øra hos Fredrikstad Seafoods.

Fiskeriministeren og Fiskeridirektoratet har gitt positive signaler for landbasert oppdrett av laks i Fredrikstad. Det er gledelig at det er tildelt forskningskonsesjon til Fredrikstad Seafoods produksjon av laks.

Nå fortsetter arbeidene med å realisere et forsknings- og produksjonssenter for laks i Fredrikstad.

Basert på erfaring internasjonalt har det mest substansielle og viktigste forskningsprogrammet for produksjon av laks i landanlegg blitt lagt til nettopp vår by. Programmet omfatter forskning på vannkvalitet, fiskevelferd, ernæring, produktkvalitet og gjenbruk av avfall i slike anlegg.

Samtidig representerer Fredrikstad Seafoods en miljøvennlig tilnærming som er lakseoppdrettet særs velkomment! Å unngå lakselus og rømming er en stor gevinst, også for miljøet.

Selskapet representerer via sin satsning nye landbaserte løsninger som hevder seg ikke bare nasjonalt, men i stor grad internasjonalt. Per idag finnes slike anlegg i utlandet, men ikke basert med oppdrett av laks. Laks er et etterspurt produkt innenlands, men ikke minst som en vesentlig eksportartikkel.

Fredrikstad er det eneste området i Norge hvor landbasert fiskeoppdrett er planlagt og som også påvirker internasjonal forskning og utvikling på dette området.

Østfold og Fredrikstad har unike kvaliteter for å kunne lykkes med laks på land. Et anlegg i Fredrikstad drar nytte av gode brakkvannsressurser og en kontinental plassering. Gründere som i sin tid startet Fredrikstads Mekaniske Verksted, Stabburet og Brynhildsens fabrikker visste ikke på forhånd om de ville lykkes, men de satset. Satser gjør nettopp Fredrikstad Seafoods nå. Det betyr nye tiltrengte arbeidsplasser lokalt og kan være en retning for Fredrikstad inn i en av Norges nye, viktigste innovative industrier.

Norge trenger omstilling, ikke minst nye landbaserte næringer i en tid da oljebransjen sliter. Landbasert lakseoppdrett leverer på alle punktene.

Fiskeridirektoratet i Fredrikstads kunnskap og geografiske nærhet er svært viktig i den videre fremdriften av vår rike fiskerinæring, ikke minst her hvor en spennende og avgjørende innovativ utvikling er i ferd med å skje.

Kommentarer til denne saken