Fundamentene til Plensafigurene er ferdigstøpt. 24. oktober 2017 holdt kommunen et såkalt oppklaringsmøte om prosjektet. Sparebankstiftelsen, som finansierer det hele med flere millioner kroner, snakket også om mange andre tilsvarende installasjoner flere steder i landet. Stiftelsen fremstår nærmest som mesen eller velgjører. Sparebankstiftelsen eier åtte prosent av aksjene i DNB. Det ble understreket at direktøren i Kunstnernes Hus i Oslo ble konsultert. Jeg vet ikke om vedkommende tok turen til Bibliotekbrygga. Også Østfold Kunstnersenter ble konsultert. Et medlem har fortalt meg at det kun dreide seg om én person.

Figurenes ansikter forekommer glatte og uttrykksløse.

 

Kunstforståelse har ofte subjektivt preg. Men visse kriterier er nokså allmenne. Det er ikke særlig originalt eller kreativt å oppføre statuer som ligner dem han har fått oppført i flere byer rund om i Europa. Dessuten ligner de på skulpturene Tor Heyerdal fant på Påskeøya. Figurenes ansikter forekommer glatte og uttrykksløse.

Viktigere er hva disse skulpturene gjør med det genuint flotte byrommet langs Vesterelvas løp gjennom sentrum. Enhver billedhugger vet at en skulptur forandrer rommet omkring; ikke bare fysisk, men særlig opplevelsesmessig. De blir nærmere fire meter høye. De er ikke spesielt godt tilpasset, verken til bibliotekets flotte arkitektur, trærne der eller bebyggelsen omkring.

Plensa har selv fått velge stedet, noe som er høyst uvanlig og ikke styrker kredibiliteten. Jeg har møtt titalls mennesker som misliker prosjektet. Jeg har kun opplevd to personer lovprise prosjektet, ordføreren og en representant for Sparebankstiftelsen (i Fredriksstad Blad).