Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad har atelierer på linje med storbyer

Artikkelen er over 4 år gammel

Fredrikstad på vei inn i norske storbyers selskap når det gjelder ateliersituasjonen, rene atelierbygg og gjesteatelier, skriver kunstner Tor-Magnus Lundeby om det som skjer i og rundt Hydrogenfabrikken på Øra.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hydrogenfabrikken på Øra industriområde er et av flere industribygg som utgjør Fredrikstad Innovasjonspark. Denne bygningsmassen, som gjerne assosieres med Hydrogenfabrikken, har nylig fått et stort pluss på ateliersiden i et nedlagt verkstedlokale lettere transformert til kunstnervekstedsbygg, noen meter nærmere elva. Dette plusstegnet er stort, håndfast og konkret, kalles Hylla og må belyses i et større perspektiv.

Hva har New York, London, Oslo og Fredrikstad til felles? Markedsprisen tvinger kunstnere med dårlig råd til stadig å søke nye forlatte territorier på jakt etter atelier. I fotsporene følger gallerier, kreative aktører, spisesteder og forretninger som igjen setter standarden.

Høsten 2007 kom de første kunstnerne til området bak Hydrogenfabrikken og så raskt et stort utviklingspotensial. Det ble startet et omfattende prosjektsamarbeid mellom Østfold Kunstsenter og daværende Øra Industripark. Under en omfattende rekrutteringsprosess for å sy sammen en profesjonell leietagergruppe av kunstnere innen et mangfoldig kunstfelt, bestemte man seg også for å invitere inn kreativ næring. Etter to års renovering av de nedlagte industrilokalene, sto nye Hydrogenfabrikken ferdig i 2012 som Fredrikstads nye samlokaliserte kreative miljø, et atelier- og kontorfellesskap med en stor utstillingshall som frontet merkevaren Hydrogenfabrikken.

Inkludert Hydrogenfabrikkens nabobygninger talte vi ved innvielsen i 2012 omkring 70 aktører innenfor billedkunst, kunsthåndverk, litteratur, arkitektur, industridesign, web-utvikling, design, illustrasjon, film mm. Rundt 25 av disse var visuelle kunstnere (billedkunstnere og kunsthåndverkere) hvorav 12 lokalisert inne i Hydrogenfabrikken.

Leietagertallet har siden starten holdt seg jevnt, med en liten økning hvert år innen kreativ næring. Denne økningen kan stort sett knyttes til enkeltbedrifters ekspansjon og interne ansettelser. Samtidig hadde antall kunstnere i selve Hydrogenfabrikken sunket med 50 prosent frem mot 2015. Antall kunstnere i bygninger rundt holdt seg jevnt.

Kunstnerne har derfor tatt atelierutviklingen fra 2012–2105 på alvor og jobbet kontinuerlig i samarbeid med utleier for å bedre situasjonen, skape vekst og finne løsninger som ivaretar den opprinnelige intensjonen og kunstneriske merkevaren Hydrogenfabrikken. Kunstnere har funnet det hensiktsmessig å samlokalisere seg i rene verkstedsbygg og ser en signaleffekt i en klarere definisjon av de enkelte bygningenes identitet.

Fortsatt sees også verdien i sameksistens av flere bygninger i et kreativt kjerneområde. For publikum er det lettere å orientere seg etter de ulike bygningenes innhold her ute.

Ateliersituasjonen i Norge har lenge vært preget av stor mangel på atelier og markedsstyrt pris på næringseiendom. Unge Kunstneres Samfund (UKS) ga Telemarksforsking i oppdrag å gå i dybden på kunstnernes ateliersituasjon, produksjonsmuligheter, tilgang og leieprisnivå. Rapporten ble ferdig i 2014 med kartlegging av fem norske byer; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Den viste at Oslo i 2012 hadde rundt 30 mindre atelierbygg, Bergen ni, Trondheim seks, Stavanger tre-fire og Tromsø to. Disse tallene må sees i forhold til antall billedkunstnere.

En spørreundersøkelse blant Norske Billedkunstnere (NBK) sine medlemmer i de fem byregionene lå til grunn for rapporten som viser at Stavanger og Oslo kommer dårligst ut. Det er viktig å merke seg at fire av de fem inkluderte byene i dag har en veldrevet kunsthøyskole som inkluderer rekruttering og tilflytting samt genererer nysatsing blant nyutdannede kunstnere. Stavanger har bare en kunstskole med forskolestatus, men denne er til gjengjeld blant landets ledende i sitt slag.

Med nåværende og tidligere medlemmer av Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) og NK Sør-Øst teller vi like fullt ca. 185 fagorganiserte kunstnere hvorav ca. 90 er bosatt i Fredrikstad.

Fredrikstad var ikke forventet å ha statistisk grunnlag til å inkluderes i denne rapporten. Fredrikstad hadde per 2011 ca. 80 fagorganiserte kunstnere, ingen rene atelierbygg, men to bygninger med seks-sju kunstnerverksteder. Med nåværende og tidligere medlemmer av Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) og NK Sør-Øst teller vi like fullt ca. 185 fagorganiserte kunstnere hvorav ca. 90 er bosatt i Fredrikstad. ØBK er fylkesleddet i NBK mens NK Sør-Øst er den regionale delen av Norske Kunsthåndverkere (NK).

I tillegg har vi en rekke profesjonelle ikke-organiserte kunstnere som ikke fanges opp av disse tallene. Rundt en tredjedel av medlemmene i ØBK har råd til å leie seg et atelier utenfor egen bakgård. Et tall som stemmer godt prosentvis med resten av landet. Her skal det legges til at mange har valgt å bygge atelier på egen eiendom.

Atelierstiftelsen i Finland er en praktmodell man burde se nærmere på.

Finnish Artists’ Studio Foundation grunnla i 1990 en egen atelierstiftelse som drifter en rekke atelierbygg som de leier av kommunen, staten eller andre aktører. De administrerer sju store bygninger med permanente atelier i storbyene samt en rekke gjesteatelier til medlemmer av kunstnerorganisasjonene. Jeg har selv erfart denne subsidierte utleiemodellen på faste atelier etter 14 år i Helsinki og her har NBK sentralt eller regionalt et stort arbeid å gjøre med å ta atelierundersøkelsen et skritt videre.

Den positive utviklingen kunstnerne ved Hydrogenfabrikken opplever for tiden kan forklares med en stor tilvekst med flere nye initiativ på ateliersiden. Siden 2014 har tre kunstnere drevet Prosjektrom Helium. Hit søker både eksterne og interne kunstnere med en prosjektbeskrivelse for å jobbe i noen få uker om gangen. Prosjektrom Helium veksler mellom enkeltkunstnere, samarbeidsprosjekter og workshops. Prosjektrom Helium er også i ferd med å få Østfolds første residency-program, et mini-gjesteatelierprogram kalt Helium AiR.

November 2016 flyttet 11 kunstnere inn i De-No-Fas tidligere Verksted Nord, et bygg som ligger rett ved Hydrogenfabrikken. Av disse 11 har fire flyttet internt på Hydrogenfabrikkens område mens sju er rekruttert utenfra. Med samtlige visuelle kunstnere i andre eldre bygg, er vi nå 30, en økning siden 2012 og fordobling siden 2015.

Med atelierhuset som kalles Hylla og Prosjektrom Helium er Fredrikstad på vei inn i norske storbyers selskap når det gjelder ateliersituasjonen, rene atelierbygg og gjesteatelier. Det speiler hvilket potensial som ligger i å satse med og på billedkunstnerne og atelierbygg her i Fredrikstad.

Les også

Billedkunstner-kompisene: – Det går ikke an å pensjonere seg, å male er en lidenskap

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.