Riksantikvaren har rangert samtlige norske kommuner etter hvor gode de er til å forvalte sine kulturminner. Det er fjerde år på rad at dette blir kartlagt på bakgrunn av de opplysninger kommunene selv inngir til statistisk sentralbyrå, såkalte KOSTRA-tall.

De 15 kommunene som troner på toppen av lista  får alle maks score med 9 poeng og er som følger: Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim. Ingen Østfold-kommuner befinner seg i dette toppskiktet der kommunene er spurt om  kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner. Av Østfold-kommunene scorer Moss, Eidsberg og Skiptvet meget høyt med 8 poeng, mens Fredrikstad står med 6 poeng. Hvaler derimot havner langt ned på lista med kun 3 poeng. 

Spørsmålet er så om Hvaler kan heve seg fra en beskjeden plass til å bli en av landets ledende på kulturminnevern. Det er mange gode grunner til å være optimist , så svaret er et klart «ja». Dette hviler imidlertid på en rekke forutsetninger, blant annet at:

■ Hvaler kommune i løpet av de kommende månedene får vedtatt forslaget til kulturminneplan og de føringene denne bærer i seg.

■ Arbeidet med å registrere kulturminner videreføres.

■ Hvaler kommune har en eller flere som er dedikert oppfølging av arbeidet med kulturminner og kulturminnevern.

■ Det settes av penger til kulturhistorisk arbeid.

■ Hvaler kommune viderefører samarbeidet med Hvaler kulturvernforening etter mønster av samarbeidet i 2017.

Det siste dreier seg om registrering av fortidsminner, informasjon om kulturminner og kulturminnevern, planleggingsarbeid (vi lager nå forvaltningsplan for Festningsholmen) samt  tiltak som går på oppgradering av kulturminner, som nå av lavettene på festningsholmen, Akerøya. Med respekt for det arbeidet som administrasjonen selv utøver, så vil det være nødvendig i et slik arbeid å utnytte de ressursene som frivilligheten representerer, slik tilfellet er i mange av de kommunene som scorer høyest på Riksantikvarens kommuneranking.

Hvaler har en stor og verdifull samling av kulturminner og kulturhistoriske miljøer som  gir oss kunnskap om kystens liv og historie.  Dette representer sentrale verdier knyttet til vår identitet og som grunnlag for friluftsliv og næringsutvikling. Løfter vi dette samfunnsområdet, slik mange andre norske kommuner nå gjør, har Hvaler kommune store muligheter til å klatre på Riksantikvarens eksklusive liste  over kulturminne-kommuner.

Det gjenstår å se neste høst om Hvaler tar grep og starter klatringen på lista. Hvaler kulturvernforening skal i alle fall gi våre bidrag for at så skjer.

Les også

Ny plan for kulturminner – til glede og utvikling for Hvaler