Hvaler har et omfattende nett av gamle stier og ferdselsveier, som var i daglig bruk så lenge øyene manglet bruforbindelse. Mange går tett på hus og hytter. De gamle eierne kjente til bruken og aksepterte at folk gikk der.

Dessverre viser det seg at nye eiere ikke alltid gjør det. Forbudsskilt og fysiske stengsler brer seg på Hvaler. Isteden burde alle glede seg over at stinettet holdes i hevd. Å gå tur gir god helse og trivelige møter mellom mennesker!

Nå har mange av dem gått ut av daglig bruk, noen av dem ukjente for folk flest. Men dette nettet av veier og stier er en viktig del av Hvalers kulturhistorie, og må og skal være åpne for fri ferdsel.

Et krav må være å merke disse stiene og veiene, slik at kunnskapen om dem ikke dør ut. Det er utrivelig å bli møtt av forbudsskilt på tur, selv om du har all rett til å gå eller sykle der. Det viktigste vi kan gjøre er å si fra når vi møter slike stengsler, at dette aksepterer vi ikke. Sosialt press virker!

 

Les også

Ny plan for Oslofjorden bør gi løft for kulturminner, viktig for Fredrikstad og Hvaler