Stolt av kulturlivet i Fredrikstad, stolt av alle som tør og som satser

Prioritert: Teater for barn, her «Snekker Andersen» med Terje Brevik i hovedrollen, og Blå Grotte som skal utvikles som regionalt kulturhus, er begge områder som lederen av kultur- og miljøutvalget gjerne satser på.

Prioritert: Teater for barn, her «Snekker Andersen» med Terje Brevik i hovedrollen, og Blå Grotte som skal utvikles som regionalt kulturhus, er begge områder som lederen av kultur- og miljøutvalget gjerne satser på. Foto:

Av

Dette er Atle Ottesen og Arbeiderpartiets prioritering for kultur i Fredrikstad: Gratis utlån av lokaler, baner og haller til dem 19 år, satse på Blå Grotte som regionalt kulturhus, og på St. Croix, styrke biblioteket, etablere en by-biblio-lab og realisere Arena Fredrikstad.

DEL

Leserbrev 

Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kultur er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap mellom oss mennesker.

Et godt kulturtilbud innebærer mangfold, og jeg vil påstå at kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Rikere fordi vi kan komme sammen, dele opplevelser, meninger og inntrykk. Det er derfor svært viktig å legge til rette for at mange forskjellige kulturtilbud og uttrykk – både amatører og profesjonelle – skal få utfolde seg her. Dette fordi kultur omfatter alle, og det er vår jobb i fellesskap å skape gode premisser for at kulturlivet i Fredrikstad skal blomstre og utvikle seg.

Satsing på kultur er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen. Det er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og utvikling. Det er når vi trives i våre omgivelser eller deler gode kulturopplevelser, at kultur blir et sterkt bindemiddel som knytter oss sammen – hvor vi anerkjenner kultur som noe samlende. Noe som bringer oss sammen. 

I dag vet vi at kulturopplevelser former vår identitet, selvforståelse og uttrykksevne, noe som igjen gir styrke til å forme et selvstendig liv. Derfor kan og bør kultur brukes som et virkemiddel for nettopp å fokusere på det – identitet. Hvem er jeg når jeg opplever kulturelle opplevelser? Hva gjør kultur med meg og min identitet?

Det er viktig at vi har noe å leve av – men vi må også ha noe å leve for.

Sosiale tilstelninger og kulturbegivenheter samler folk, skaper stemning, gir impulser, og vekker ofte offentlig debatt. Kultur gir med det et grunnleggende bidrag til et folkelig engasjement og deltakelse i samfunnslivet. Kunst og kultur danner en viktig møteplass, som også ivaretar ytringsfriheten, og skaper en arena til å bli kjent med andre mennesker. Kultur bringer oss sammen.

Vi vet at et godt kulturtilbud er viktig for et steds attraktivitet og omdømme. Det er vårt utgangspunkt at kulturtilbudet i Fredrikstad må utvikles i samspill mellom det private og det offentlige. Vi har et stort engasjement fra kulturkrefter i denne byen, og kultur må anerkjennes som noe samlende, samlende som opplevelse, og samlende som en byggekloss i måten vårt samfunn er bygd opp, også lokalt.

Vi vil satse på å gi barn og unge tilgang til kulturopplevelser, både gjennom amatøroppsetninger og profesjonell kulturvirksomhet. Vi vil gjøre byens sentrum til et attraktivt opplevelsessenter. Derfor var det viktig for oss å prioritere kultur i form av gratis utlån av lokaler, baner og haller til barn og unge under 19 år, satsing på Blå Grotte som regionalt kulturhus, og på St. Croix. Vi vil styrke biblioteket, etablere en by-biblio-lab og realisere Arena Fredrikstad, nettopp fordi vi har troen på kultur.

Likevel er det et viktig premiss at kulturen kommer fra dem som ønsker å utøve den. Som omfavner den for det den er, og som velger å dele den med andre. Vi trenger kultur, og vi trenger dem som satser på det.

Et godt kulturtilbud sikrer gode livsbetingelser og skaper arbeidsplasser. Opplevelser og deltakelse på kunst- og kulturområdet kan ikke løses av markedskrefter alene, men krever et sterkt politisk og offentlig engasjement, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Forutsigbare og gode rammebetingelser er en forutsetning og vi skal være en pådriver for dette.

Vi vil særlig satse på å gi barn og unge tilgang til kulturopplevelser, både gjennom amatøroppsetninger og profesjonell kulturvirksomhet.

Jeg er stolt av kulturlivet i Fredrikstad, stolt av alle som tør, og som satser. Dere er med på å sette Fredrikstad på kartet, Norges mest attraktive by. 


Det er viktig at vi har noe å leve av – men vi må også ha noe å leve for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags