Arbeiderpartiet ønsker å bygge ishall sammen med ny skole

Værstes ønske: Leder av kulturutvalget, Atle Ottesen, ønsker samlokalisering av Arena Fredrikstad og ny videregående skole. Det peker mot Værstes forslag vest for Værstebrua og Stadion.

Værstes ønske: Leder av kulturutvalget, Atle Ottesen, ønsker samlokalisering av Arena Fredrikstad og ny videregående skole. Det peker mot Værstes forslag vest for Værstebrua og Stadion.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Dette er et svært spennende prosjekt som det vil bli mye fokus på i årene som kommer, skriver Atle Ottesen om Arena Fredrikstad.

DEL

Kronikk 

Et godt kulturtilbud er viktig for et steds attraktivitet og omdømme. Derfor er satsing på kultur viktig for det rødgrønne flertallet i Fredrikstad.

Et godt kulturtilbud innebærer mangfold. Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Derfor er det viktig å legge til rette for mange forskjellige tilbud og uttrykk – både av amatører og profesjonelle.

Det er vårt utgangspunkt at kulturtilbudet må utvikles i et samspill mellom det private og det offentlige. Vi vet at vi har et stort engasjement fra kulturkrefter i denne byen og vi vet at næringslivet bygger oppunder dette. Men vi vet også at kommunen må være med som en aktør som gir kulturkreftene muligheter.

Atle Ottesen.

Atle Ottesen.

Det er viktig at vi har noe å leve av – men vi må også ha noe å leve for.

I budsjett og handlingsplan trekker de rødgrønne blant annet opp følgende prioriterte områder:

• Gratis utlån av lokaler, baner og haller til barn og unge under 19 år.

• Videreutvikling av Blå Grotte og St Croix som lokale kulturinstitusjoner.

• Styrke biblioteket og utrede framtidig hovedbibliotek.

• Realisere Arena Fredrikstad som idretts- og mulig kulturarena.

• Bygge nytt ridesenter.

Vi har behov for en ny ishall i Fredrikstad. Stjernehallen klarer ikke å dekke de behovene som isidrettene har. Arenaen skal erstatte Stjernehallen med to isflater – tanken er at den skal dekke behovet for organisert ishockey og kunstløp, bedriftsidrett og for frigåing for allmennheten. Kultur- og miljøutvalget besluttet enstemmig i sitt møte 20. januar at vi ønsker å gå videre med prosjektet.

Det skal utredes to ulike plasseringer – en i Fredrikstad vest, og en på Østsiden. Vårt primære ønske er en samlokalisering med ny videregående skole. Vi mener dette vil kunne gi gode synergier i form av drift, sambruk og tomte- og byggekostnader. I løpet av 2016 vil vi få en sak der vi tar endelig stilling til plassering og kostnader for bygging av arenaen.

De tallene vi nå har fått, og som har vært gjengitt i media, er foreløpige. Tanken er at Arena Fredrikstad, med rask omrigging, også kunne brukes til håndballkamper og kongresser. Dette er et svært spennende prosjekt som det vil bli mye fokus på i årene som kommer.

I tillegg mener vi det er viktig å sikre attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene.

De mål og oppgaver som er omtalt foran arbeides det aktivt med. På kort sikt styrket vi også kultur-budsjettet i 2016 med 4,5 millioner. Dette viser også at vi tar kulturen på alvor. Denne ekstrastøtten betyr blant annet at tilskuddspotten til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer styrkes med 2,2 millioner kroner.

Tilskuddsrammen til idrettslag, FRID og klubbeide anlegg styrkes med en halv million. Vi har avsatt en millioner kroner ekstra til fritidsklubber generelt og fritidsklubben i Torsnes spesielt, samt styrket en del andre aktiviteter. Fritidsklubbene skal være gratis.

Også kultur- og miljøutvalgets egne rammer ble økt. Kultur- og miljøutvalget er kommunens verktøy for å ivareta våre overordnende mål. Mellom budsjettbehandlingene er det utvalget som sørger for at målet om å bidra til at byens innbyggere har et godt kulturtilbud etterleves.

Vi mener byen trenger attraktive kulturbegivenheter og arrangementer og vi ønsker at Fredrikstad skal framstå som en god arrangørby.

Dette er uttrykt i våre overordnede strategier:

• Sikre gode arenaer og rammebetingelser for byens festivaler og kulturarrangører.

• Styrke samarbeidet mellom næringslivet, reiselivsnæringen og profilerende festivaler og arrangementer.

• Legge til rette for profesjonalisering, økt kompetanse og styrkede fagmiljøer innenfor idretts- og kulturfeltet.

• Bidra til å styrke byens regionale og nasjonale relasjoner innenfor kultur- og idrettsfeltet.

Med dette som bakgrunn mener vi det riktig at kommunen støtter arbeidet med å utnytte TV-serien Anno som et profilskapende tiltak for Fredrikstad.

Tall Ships Races er den største satsingen på dette området. Det skaper blest om byen, det gir oss noe å være stolte av samtidig som det gir byen mye positiv omtale, både nasjonalt og internasjonalt.

Et annet stort arrangement er Fredrikstad Cup hvor private foreninger er drivere, men hvor kommunen bidrar på flere måter. Til denne cupen er det hundrevis av tilreisende.

Så kan vi legge til alle andre idrettsarrangementer, konserter, teaterforestillinger, festivaler, utstillinger og andre tiltak som gir oss unike opplevelser.

Summen av alt dette er ikke bare opplevelser. Det gir byen også mye kunnskap om det å arrangere. Det er ingen overdrivelse å si at her er Fredrikstad profesjonelle: Infrastruktur, som lyd og lys, og praktisk gjennomføring. I tillegg oppstår det også arbeidsplasser innenfor dette området. Flere og flere lever av kultur i Fredrikstad, uten at kommunen skal ta æren for dette.

Fortsatt er det uløste oppgaver og tiltak som fortjener enda mer støtte. Innenfor de økonomiske rammene vil de rødgrønne fortsette dagens linje med å satse på kultur og idrett.

Det er viktig at vi har noe å leve av – men vi må også ha noe å leve for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags