Skyld ikke på regionreformen, det er byråkrater i Oslo som luker i kultur-Østfolds bed

– Flere kulturaktører leve med den uforutsigbarheten Studium Actoris nå opplever fordi staten bevilger penger år for år, skriver Andeas Lervik. Slik usikkerhet vi kan komme til livs når Viken fylkeskommune er på plass, mener han.

– Flere kulturaktører leve med den uforutsigbarheten Studium Actoris nå opplever fordi staten bevilger penger år for år, skriver Andeas Lervik. Slik usikkerhet vi kan komme til livs når Viken fylkeskommune er på plass, mener han.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er staten – og ingen andre – som kutter støtten til Studium Actoris. For kultur-Østfold er ikke regionreformen problemet. Tvert imot. Den kan bli løsningen, skriver Andreas Lervik i dette svaret til Ann-Jorid Pedersen.

DEL

Leserbrev

Vi kjemper hvert år sammen med fylkets stortingspolitikere for at staten skal være med på å gi institusjonene utviklingsmuligheter. Studium Actoris sine utfordringer er tatt opp i flere sammenhenger. Vi er helt enig i at Østfold vil stå fattigere tilbake dersom teatergruppa må legge ned virksomheten.

I et innlegg i Fredriksstad Blad hevder Ann-Jorid Pedersen at Studium Actoris kan gå tapt på grunn av regionreformen. Kultur-Østfold lukes bort, mens Viken gror, konkluderer hun. Det er flott med engasjement i en viktig kulturdebatt, men dette er en feilkobling. Det er det statlige Norsk kulturråd som har vedtatt å kutte støtten til Studium Actoris, og dermed satt teatergruppa i dagens svært krevende situasjon. Å kritisere Viken for dette – en fylkeskommune som ennå ikke er på plass – er mildt sagt underlig.

Slik det er i dag er store deler av kultur-Østfold, Studium Actoris inkludert, for avhengig av velviljen til byråkrater i hovedstaden.

Det er faktisk ikke vedtatt noe som helst når det gjelder oppgaveoverføring til fylkeskommunene – blant dem Viken – på kulturområdet. I et forlik mellom regjeringen og KrF ble det bestemt at oppgaveoverføring på kulturområdet skal avvente. Oppgavene skal vurderes i den nye stortingsmeldingen om kultur som skal komme og behandles i vår. Dersom vi som skal utgjøre Viken fylkeskommune får det som vi vil, får vi større ansvar og virkemidler for regional kulturutvikling. Det er vi overbevist om at vil komme nettopp aktører som Studium Actoris til gode.

For slik det er i dag er store deler av kultur-Østfold, Studium Actoris inkludert, for avhengig av velviljen til byråkrater i hovedstaden. Dette er Pedersen selv innom. Jeg antar at hun sikter til Norsk kulturråd når hun viser til at kulturpolitikkens virkemidler lenge har bidratt til sentralisering. Der er jeg helt enig. Som forvalter av Norsk kulturfond fordeler de årlig rundt 950 millioner kroner til ulike kulturformål. I 2017 mottok fondet 8 327 søknader.

Den fylkesfordelte rapporteringen for 2017 viser at fire av ti søknader kom fra Oslo, som også mottok nesten halvparten av de tildelte midlene. Vi trenger at Oslo er en sterk kulturhovedstad, men en så stor konsentrasjon av midlene skaper begrensninger for utøvende kunstnere og formidlingen i resten av landet. Det er nettopp en slik utvikling regionreformen kan bidra til å endre.

For kultur-Østfolds del er ikke regionreformen problemet. Men den kan bli løsningen.

Oppgavereformen kan bli et demokratiseringsprosjekt i nasjonal kulturpolitikk, der flere kan få innflytelse over kulturpolitiske beslutninger. En overføring vil gi fylkeskommunene flere virkemidler til å ta et mer helhetlig grep om utviklingen, og beslutningen vil tas nærmere dem det gjelder. Et sterkere regionalt ansvar vil aktivere den regionalpolitiske handlekraften og regionalt folkevalgte vil i større grad kunne holdes ansvarlige for sine prioriteringer.

Fylkeskommunene og kommunene har økonomiplaner som går over fire år. Staten opererer i ettårsperspektiv. Derfor gir vi forutsigbarhet. I Østfold tar fylket og kommunene sammen et strategisk og langsiktig ansvar for å løfte frem kulturinstitusjonene. Vi deler Punkt Ø, Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold, Østfoldteatret og Studium Actoris sine ambisjoner. Staten bidrar med årlige tilskudd, men det er ingen dialog mellom nivåene i beslutningsprosessen. Dermed må også noen kulturaktører leve med den uforutsigbarheten Studium Actoris nå opplever. Slik usikkerhet vi kan komme til livs når Viken fylkeskommune er på plass.

For kultur-Østfolds del er ikke regionreformen problemet. Men den kan bli løsningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags