Sterke regioner og dedikerte kulturpolitikere gir muligheter for Østfold-kulturen

– Flere av verdens fremste kulturinstitusjoner og ensembler er heller ikke knyttet til hovedstedene i de landene de hører til, og i så måte ikke noe «bevis» på sentralisering.

– Flere av verdens fremste kulturinstitusjoner og ensembler er heller ikke knyttet til hovedstedene i de landene de hører til, og i så måte ikke noe «bevis» på sentralisering. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Å bygge kraftfulle kulturinstitusjoner som bidrar til å styrke identitet, kulturforståelse og stolthet i regionene, er viktig for å få sterke lokalsamfunn og regioner, skriver Tage Pettersen til Ann-Jorid Pedersen som frykter for fremtiden til Studium Actoris.

DEL

Leserbrev

Ann-Jorid Pedersens har i denne avis uttrykt bekymring for Østfold-kulturens fremtid i regionreformen. Hun baserer bekymringen på ikke-vedtatte forslag, og ser helt bort fra at en ny og sterk region kan danne grunnlag for en revitalisering og styrking av kulturen i både Østfold, Akershus og Buskerud.

Ingen vet helt nøyaktig hvordan den fremtidige kulturpolitikken kommer til å se ut. Det vi derimot vet er at dette spørsmålet blir sentralt i regjeringens kulturmelding som er ventet å komme før jul.

Jeg forstår at mange uroer seg for hvordan de politiske oppgavene og ansvaret i kulturpolitikken skal løses fremover. Når regjeringen nå er i ferd med å utvikle en ny nasjonal kulturpolitikk, vil det også komme endringer i organiseringen av kulturpolitikken. Høyre mener at regionreformen har alle muligheter til å bidra til en positiv samfunnsutvikling, fordi det gir lokalsamfunn større frihet til å styre både egen kulturhverdag og -fremtid.

Mange kulturarbeidere oppfatter det som en anerkjennelse når man er nevnt i statsbudsjettet. Men politikere er ikke alltid like treffsikre i sine prioriteringer.

Når vi styrker regionene sprer vi samtidig makten. Å bygge kraftfulle kulturinstitusjoner som bidrar til å styrke identitet, kulturforståelse og stolthet i regionene, er viktig for å få til gode og sterke lokalsamfunn og regioner. På den måten sørger vi også for en god balanse mellom statens og regionenes oppgaver.

Mange kulturarbeidere oppfatter det som en anerkjennelse når man er nevnt i statsbudsjettet. Men politikere er ikke alltid like treffsikre i sine prioriteringer. Sterkere regioner med dedikerte kulturpolitikere vil lettere kunne ta et større ansvar for regionens kulturliv. Det vil gi regionene bedre mulighet til å bygge opp kulturinstitusjoner enn i dag.

Studium Actoris ble foreslått overført til regionene i Prop. 84 S (2016-2017). Overføringen ble ikke gjennomført fra 2018 i tråd med regjeringens forslag, men satt på vent til Stortinget har behandlet Kulturmeldingen. Hagen-utvalgets forslag vurderes i den kommende kulturmeldingen. Utvalget har foreslått overføring av ansvar for driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter som i dag ligger til Norsk Kulturråd, til de nye fylkene.

Studium Actoris har fått finansering over statsbudsjettets post 74 i mange år. Fra 2015 ble post 74 overført til Norsk Kulturråd. På driftstøttetildeling for 2018 på Kulturrådets sider står det at: «I denne runden ble også Studium Actoris vedtatt utfaset andre år».

En eventuell overføring av ansvar som beskrevet av Hagen-utvalget vil jo nettopp gi fylkene, som har nærheten, ansvar for å behandle denne type søknader.

Flere av verdens fremste kulturinstitusjoner og ensembler er heller ikke knyttet til hovedstedene i de landene de hører til, og i så måte ikke noe «bevis» på sentralisering. For eksempel er Freiburg Barockorchester, Tanztheater Wuppertal, eller Chicago Philharmonic Orchestra ensembler som høster stor kunstnerisk anerkjennelse langt utenfor sine landegrenser, helt uavhengig av sine lands hovedsteder. De er regionensembler som gir regionene kulturopplevelser på høyeste nivå, som bygger identitet og stolthet. Dette er det også mulig å få til i Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags