Gå til sidens hovedinnhold

Glad opprøret ble hørt – men tiden er knapp for Østfold-teater

Artikkelen er over 3 år gammel

– Oppropet vårt førte frem. Nå blir det spennende å se hva som skjer fremover, men vi har ikke mer enn tiden av veien. Klokka er fem på tolv, skriver Patrik Asplund Stenseth og Silje Louise Waters.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før jul var jubelen stor da det tikket inn en SMS om at politikerne kom til å lytte til kulturoppropet. Oppropet som samlet 113 – og siden mange flere – underskrifter for å vise at vi ønsket et regionalt teater som skulle driftes på en annen måte enn hva som har vært tilfellet hittil.

I oppropet pekte vi på flere uheldige aspekter ved dagens drift, blant annet at det ikke var ansatt en teatersjef på åremål, at det ikke var en armlengdes avstand til de offentlige pengebevilgerne og at 15 millioner kroner endte i svært lite teaterproduksjon. Vi ønsket et styrket scenekunstfelt i Østfold, et løsrevet regionalt teater og en ny og sterkere posisjon som teaterfylke.

Oppropet vårt førte til en debatt på Litteraturhuset og til at innstillingen til Næring- og kulturkomiteen ble endret under møtet 7. juni i fjor. Der skulle man se på mulighetene til å få et regionteater i Østfold, uspesifisert hvor og hvem som skulle drifte det. Et håpefullt frø var sådd.

Flere av oss ble med i en ressursgruppe ledet av konsulentfirmaet Agenda Kaupang, som gjennom høsten jobbet mot det som skulle legge grunnlaget for Andreas Lerviks nye innstilling til Næring- og kulturkomiteen i fylket: At scenekunstdelen av Østfold Kulturutvikling løsrives. Denne skal behandles 7. februar.

Les også

Kulturopprørne får trolig viljen sin

 

Vi er en kjernegruppe på cirka 15 som har jobbet mye med dette i kulissene helt siden oppropet ble skrevet på vårparten i fjor. At frøet vi sådde nå har båret frukter, er noe vi er dypt takknemlige for. Det vitner først og fremst om at vi har politikere som lytter. Det er et demokrati vi kan være stolte av å være en del av. Samtidig vitner det om at vi har fremtidsvisjonære politikere som ønsker å se et Østfold som står sterkt og posisjonert på kultur- og scenekunstfeltet. For akkurat der har vi en vei å gå, og innstillingen som forhåpentligvis blir til et politisk vedtak 7. februar, er det første skrittet på den veien.

For nå er det nemlig slik at når Østfold blir innlemmet i Viken-regionen fra og med 1. januar 2020, så vil vi – med mindre dette vedtaket får lynraske ben å løpe på – bli det eneste fylket av de tre som ikke har et eget regionalt teater. Akershus Teater og Brageteatret er begge godt posisjonerte i sine respektive regioner, og Østfold bør ikke stille svakere når kulturmidler skal fordeles etter 2020. Hvis Østfoldteatret allerede kan eksistere i 2020, er vi sikret et varig, friskt og spennende scenekunsttilbud i fremtiden, som vil ha stabile vilkår til å kunne skape god kultur for østfoldinger og kommende vikinger. Men uten fortgang er vi redde for at de åtte statlige millionene vil forsvinne. Derfor er kampen ikke over.

Allerede har lokaliseringsdebatten blusset opp i Sarpsborg og Fredrikstad. For oss har lokalisering hele tiden vært underordnet. Selve løsrivelsen har vært vår fanesak, og årsaken til det er todelt. Vi har ingen gode bygninger nå som lever opp til kravene for et regionteater. Et kulturhus er ikke en teaterbygning. Vi trenger prøvelokaler, administrasjonslokaler, minst to scener, malersal, verksted, plass i både bredde og høyde for å kunne oppbevare kulisser. Det finnes ikke i dag.

Vi som er utøvere på scenekunstfeltet har ett ønske: At Østfold skal få et teatertilbud på nasjonalt nivå.

 

For det andre har vi svært sterke byidentiteter i Østfold, og derfor må vi sikre at det kommende teatertilbudet kan favne alle, og ikke bare dem hvis by et stasjonært teater vil bli plassert i. På bakgrunn av dette presenterte vi et forslag om å i utgangspunktet lage et turnerende teater som skulle spille forestillinger av høy kvalitet i hele Østfold og med produksjonsbase på ett sted. Før man eventuelt har funnet penger til å bygge et teaterhus av den kvalitet som kreves, er et ambulerende teater helt klart veien å gå – og muligens kan vi dra samarbeidsnytte av de to andre regionale teatrene i Viken også.

Les også

Ordføreren: – Vi tar det som en selvfølge at et regionalt teater legges til Fredrikstad

 

Men vi er dypt takknemlige for den flotte jobben våre fylkeskommunale og kommunale politikere har gjort det siste året, og vi gleder oss stort til å følge fortsettelsen. Vi som er utøvere på scenekunstfeltet har ett ønske: At Østfold skal få et teatertilbud på nasjonalt nivå. At vi skal bli et attraktivt kulturfylke for flere enn dem som bor og har sitt virke her. At vi skal stille kritiske spørsmål gjennom scenekunsten vår, at kulturen skal være med på å sette dagsorden og utfordre makten, at vi skal lage underholdning for barn, unge og voksne, at vi skal være kommersielle og smale, at vi skal favne langt bredere og nå et langt større publikum enn det som er tilfellet i dag.

Samtidig vil vi fremme en ekstra takk til Østfold Kulturutvikling, som har stått i denne stormen. Det er en stor glede for oss å se at det, i Lerviks innstilling, trekkes frem viktigheten av at den øvrige driften ved Østfold Kulturutvikling består. Vi tror at det å skille ut scenekunstdriften vil styrke de øvrige tilbudene på Østfold Kulturutvikling.

Nå blir det spennende å se hva som skjer fremover, men vi har ikke mer enn tiden av veien.

Klokka er fem på tolv!

Igjen: Takk fra oss! Det nytter å rope!

  • Se opptaket fra folkemøte «Teater til folket» som ble arrangert på bakgrunn av kulturopprøret:

Fra Litteraturhuset. Teater til folket! 113 kulturaktører med bakgrunn i Fredrikstad og Østfold har undertegnet et opprop mot Østfold kulturutvikling og visjonene om et regionteater. Fylkesrådmannen vil utrede hvordan Østfold kulturutvikling kan danne grunnlag for å bli et regionteater på linje med andre regionteatre i Norge. Arbeiderpartiets Andreas Lervik, leder av fylkestingets nærings- og kulturkomite, har har sagt ja til å diskutere et regionteater for å styrke scenekunsten i Østfold.

 

Kommentarer til denne saken