Gå til sidens hovedinnhold

Opera Østfold må få samme tilskudd som andre

Artikkelen er over 5 år gammel

Opera Østfold ville fått fire millioner mer i året dersom de hadde fått tilskudd på linje med andre distriktsoperaer, heter det i uttalelsen fra Østfold Senterparti.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er i dag ti distrikts- og regionoperaer i Norge som mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet. Ni av disse får 70 prosent av sine utgifter dekket av staten. 30 prosent dekkes av regionen selv gjennom fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. Opera Østfold er den eneste som behandles ulikt.

Staten dekker kun 50 prosent av Opera Østfolds driftsutgifter. Østfold Senterparti mener det er galt at Opera Østfold ikke får dekket sine driftsutgifter på lik linje med de øvrige distrikts- og regionoperaer i Norge. Alle må behandles likt. For Østfold sin del vil 70 prosent offentlig tilskudd innebære en merinntekt på fire millioner kroner.

Den første operaen på Fredriksten «Aurora» ble oppført på Fredriksten festning i 2005. Etter «Trubaduren» i 2007 ble Opera Østfold etablert som en samarbeidsorganisasjon mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune med likt fordelt økonomisk ansvar for den regionale delen av driftsbudsjettet.

Østfold fylkeskommune påtok seg arbeidsgiveransvaret for administrasjonen. Opera Østfold fikk statlig driftsstøtte fra 2009, men har aldri fått 70 prosent statlig driftstilskudd. De siste årene har statens andel ligget på ca 50 prosent.

Fredriksten festning er en viktig kulturarena i Østfold, og ble i sin tid valgt til Østfolds fylkes 1000-årssted. Titusener er kommet til Halden og Østfold for å være med på Norges største utendørsopera og oppleve flotte forestillinger som Nabucco, Turandot, Carmen og Tosca. I 2017 står Tryllefløyten for tur.

Østfold Senterparti mener at Staten nå må likebehandle Opera Østfold med de øvrige distrikts- og regionoperaer i Norge, slik at staten fra 2017 øker sin dekning av driftsutgiftene til 70 prosent.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.