Kan vi alle samles for å drøfte kulturens utfordringer og muligheter

Bilde fra «Tivolihaven» på Blå Grotte. Foto: Harry Johansson

Bilde fra «Tivolihaven» på Blå Grotte. Foto: Harry Johansson

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Helga Aakre: – Jeg håper administrasjonen og politikere vil invitere kulturarbeidere i det private og kommunale til en debatt/fagdag innen kultur i Fredrikstad. Hva er utfordringene? Hvilke løsninger kan vi finne?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Kjære kulturpolitikere, kulturadministrasjon og kulturarbeidere i Fredrikstad! 

Kan vi møtes og diskutere kulturlivets utfordringer, vekst og muligheter i Fredrikstad? Kan vi sammen arrangere en fagdag for å utvikle strategier for fremtiden av kulturtilbud i Fredrikstad og Viken.

De fleste av oss har vært så heldige å få oppleve gode underholdningstilbud, enten teater, film, festivaler eller utstilling. Det kanskje ikke alle er klar over er at det ferdige produktet er toppen av et isfjell. Det ligger et stort stykke arbeid i forkant av premièren/utstillingen/festivalen. Så om du lurte; 

Prosjektet ledes ofte av en produksjon og kunstnerisk leder i tett samarbeid med et kreativt team. Søknader om tildelinger og økonomi for gjennomføring er avgjørende. Det er flere underleverandører til produktet som leverer innen sitt rammeverk, til gitte tidsfrister, slik at man når målet. Leverandørene kan ha ulik kompetanse avhengig av det ferdige produktet, men felles for alle er faglig kyndighet og en gjensidig forståelse av tidslinjen og målet.

Kulturarbeiderne her i byen er profesjonelle arbeidstagere i sine felt – og bør derfor ha en sysselsetting med gode og rettferdige vilkår.

Utøvende kunstnere innen faget øver, øver, øver – konsentrasjon, kreativitet og samhandling står i fokus. Samtidig er økonomisk ryddighet og god styring helt nødvendig både i prosess, gjennomføring og rapportering. Prosjektet kan ha ulik produksjonsperiode avhengig av innhold, men 6–12 måneder er vanlig produksjonsperiode (kreativ idémyldring og søknadsskriving inkludert).

Kulturfeltet er ikke så annerledes i sin organisasjonsstruktur enn mange andre områder.

Jeg har jobbet innen kultur i 25 år, både som fast ansatt og som frilans. I arbeidet med ulike kulturgenre har jeg møtt mange dedikerte, hardt arbeidene, faglig sterke, kreative, utholdende og hyggelige folk.

Av og til opplever jeg dessverre at det forventes vi skal jobbe gratis for å få gjennomført prosjekter, at vi er «litt gærne» – slik at det settes tvil om vårt arbeid med budsjettplan og rammer, og at det ikke anerkjennes hvilken jobb / antall timer / antall fagpersoner som ligger i produksjonsperioden.

I kulturloven står det følgende:

§ 1. Føremål

Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.

§ 2. Definisjonar

Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å

a. skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk,

b. verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv,

c. delta i kulturaktivitet,

d. utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse.

Et stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele befolkningen er et mål for kulturpolitikken i Norge. Det betyr at vi i kulturfeltet jobber for å

• Gi tilbud til alle.

• Produsere gode opplevelser.

• Skape møteplasser.

• Ivareta og utvikle talenter på lik linje med idretten.

• Utfordre og provosere.

Gode kunst- og kulturopplevelser er en verdi i seg selv. Kultur har også en tilleggsverdi utover selve opplevelsen eller produktet. Den kan gi nye interesser, skape mestring, og brukes som verktøy innen helse, skole, multikulturelt arbeid, by- og stedsutvikling.

Kulturfeltet er en viktig del av samfunnsutviklingen.

Når politiske trender og samfunnsutvikling har fokus på forenkling, systematisering, polarisering «splitt og hersk» – «oss og dem» – ser vi ofte at kulturen skaper balanse ved å arbeide mer tverrfaglig, på tvers av landegrenser, har fokus på miljø – aktivt bruke kunst og kultur for økt forståelse og verdighet mennesker imellom. 

Fredrikstad er i utvikling og endring, befolkningsgruppen er mangfoldig. Det er derfor viktig å produsere teater, konserter og andre kulturarrangementer som speiler befolkningen, både som brukere av tilbudet og publikum.

Vi i det frie feltet har erfaring og kompetanse, vi utvikler ideer og er innovative. Vi skaper arbeidsplasser. En kulturarbeiders hverdag er kompleks, krevende, kreativ og inspirerende. Kulturarbeiderne her i byen er profesjonelle arbeidstagere i sine felt – og bør derfor ha en sysselsetting med gode og rettferdige vilkår.

Det frie feltet i kultur leverer betydelig i Fredrikstad. Samtidig er det mange av oss som jobber trippel for å kunne overleve, og har ekstrajobber innen andre yrker.

Fredrikstad har et yrende kulturliv, men av og til lurer jeg på om det er på tross av – ikke på grunn av tilrettelegging og økonomi. Vi er mange som jobber med kultur i Fredrikstad, på forskjellige måter, med forskjellige uttrykk og på forskjellig grunnlag. Felles for alle er et engasjement for byen.

Håper administrasjonen og politikere vil invitere kulturarbeidere i det private og kommunale til en debatt/fagdag innen kultur i Fredrikstad. Hva er utfordringene? Hvilke løsninger kan vi finne? Sammen kan vi alle bidra til vekst og muligheter i den lille verdensbyen Fredrikstad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken