Bygg byen med kultur. Da er bibliotek og kulturskole viktigst

Trond Svandal skriver at Fredrikstad har   en flott kulturskole, men at altfor få får muligheten til å delta.

Trond Svandal skriver at Fredrikstad har en flott kulturskole, men at altfor få får muligheten til å delta. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Fredrikstad har lenge forsømt satsingen på kulturens grunnmur, skriver Trond Svandal. Han vil øke Fredrikstads kulturbudsjett med 50 prosent – opp mot norgestoppen.

DEL

Leserbrev

Kultur er å bygge mennesker. Vi lever i en mer uoversiktlig verden, med trusler mot ytringsfrihet og demokrati. Her hjemme sliter for mange med hverdagen, med økonomi og med å finne en plass i lokalsamfunnet. Barn vokser opp i fattigdom, og fremmedgjøring og utenforskap øker. Dette er alvorlig, og det er noe vi som by og fellesskap må ta tak i. Det er vårt felles ansvar å sikre at tilhørighet og forståelse Fredrikstad-folk imellom blir større, ikke mindre.

Kultur bygger forståelse mellom mennesker. Vi i Fredrikstad har blitt mer forskjellige. Vi har ulik bakgrunn, både sosial og økonomisk, og vi kommer fra flere steder i verden enn for tretti år siden. Vi må lære å forstå hverandre. Kultur og kulturliv er byggestenene vi må bruke for å bygge et bedre Fredrikstad-samfunn. Det er derfor dette blir viktig for oss i Venstre fremover. Nå er tiden for å styrke den «kulturelle grunnmuren» i byen vår.

Mangfoldigheten i Fredrikstad er blitt større enn for tjue år siden. Det må vi forholde oss til, og la det bli en ressurs for byen vår.

Kultur er en del av dannelsen. Fredrikstad har lenge hatt ry på seg for å være en kulturby, og det skjer fantastisk mye spennende her. Vi kan gå på festival, høre foredrag eller et idrettsarrangement nesten hver uke. Mye av det drives av private ildsjeler, og det er en fantastisk ressurs for Fredrikstad. Vår bekymring er om dette når ut til alle, og om det er nok for å bygge bred kulturforståelse, nysgjerrighet fra barns tidlige alder, og kjærlighet til kulturens alle former? Vi tror det må mer til.

Kultur må læres tidlig. De grunnleggende byggestenene i Fredrikstads kulturliv er både det rike frivillige kulturlivet, OG de grunnleggende kommunale kulturinstitusjonene. Fremst blant dem, etter Venstres oppfatning, er bibliotekene og kulturskolen. Vi har tidligere beskrevet hvordan vi ønsker å utvikle og spre bibliotektilbudet rundt i kommunen vår. Dette må også skje med kulturskolen.

Kultur er en del av oppvekst og skolegang. I Fredrikstad har vi en flott kulturskole, som holder svært høy kvalitet på undervisning, trivsel. Elever og lærere er dyktige og dedikerte. Utfordringen vi som politikere har, og den er betydelig, er at vi gir altfor få muligheten til å delta. Vi må ikke komme dit at kulturskolen, og opplæring i det viktige kulturtilbudet til barn, blir for dyrt, og i ytterste konsekvens en eliteskole.

Kultur må læres, og må nå ut til alle barn i byen vår. Enten du bor på Manstad, Årum, Selbak eller Cicignon. Enten besteforeldrene dine jobbet på Stabburet og FMV, eller mamma og pappa kom fra Kongo, eller du har hatt dine første barneår i Syria. Mangfoldigheten i Fredrikstad er blitt større enn for tjue år siden. Det må vi forholde oss til, og la det bli en ressurs for byen vår. Mangfold i kulturliv og kulturuttrykk er grunnleggende positivt, men da må vi også gi barn og unge mulighet til å lære, utforske, bli nysgjerrige på, og få utøve kultur.

Kultur er politikk. Det hviler et tungt ansvar på oss i Venstre, som på alle andre partier i Fredrikstad. I en situasjon hvor knappe kommunale ressurser skal prioriteres, har kulturens grunnmur for lenge blitt stemoderlig behandlet i budsjettsammenheng. Vårens økonomirapport viste at kommunen vår bruker langt mindre enn svært mange sammenlignbare kommuner. I dag bevilger vi i Fredrikstad drøyt 2000 kroner pr. innbygger til kulturformål, og da snakker vi alt fra idrettsbygg til kino og kulturskole. På Røros, som ofte scorer best på mange kulturmålinger, ligger man 50 prosent over, med hele 3046 kroner pr. innbygger. Det er dit vi må strekke oss.

Kultur handler om det beste i livene våre. Det handler om å bygge mennesker, og det handler om å gi mennesker gode holdninger, god livskvalitet og et godt fundament i livene sine, tidlig i livet. Da er ikke lenger kultur noe «ikke lovpålagt» som vi kan nedprioritere. Da er det tidlig innsats, og noe av det viktigste vi faktisk kan prioritere i byen vår. Da må flere få tilgang til bibliotek, og kulturskolen må få større ressurser, flere få plass, og kulturtilbudene spres rundt i kommunen.

Kulturskolen satser på spillutvikler

Trond Svandal

Gruppeleder, Fredrikstad Venstre

Trara

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags