Kommunen bør ta initiativ til mer kultursponsing

Finansieringen ble en het debatt etter det store underskuddet for «Fredrikstad på isen» i jubileumsåret 2017. Nå vil Knut Thomas Hareide-Larsen diskutere bedre løsninger for sponsing.

Finansieringen ble en het debatt etter det store underskuddet for «Fredrikstad på isen» i jubileumsåret 2017. Nå vil Knut Thomas Hareide-Larsen diskutere bedre løsninger for sponsing. Foto:

Av

Knut Thomas Hareide-Larsen, Fredrikstad Høyre, mener kulturetaten bør være et bindeledd som kan bidra til at næringslivet i større grad sponser byens kulturaktører. Han tar det opp i interpellasjon i første møte i kulturutvalget.

DEL

Leserbrev

Kulturlivet i Fredrikstad er rikt og mangfoldig. Ukentlig er det et stort antall kulturtilbud publikum kan velge mellom, ikke minst takket være de små og store private arrangement som gjennom hele året fyller konserthus og scener i byen vår. Kommunens rolle i kulturlivet bør først og fremst være å tilrettelegge for alle disse kulturaktørene. Det er her kommunen skal spille sin viktigste rolle.

Fredrikstad kommune kan legge til rette for et rikt, privat organisert kulturliv på en rekke ulike måter. Direkte støtte til arrangementer innenfor kunst og kultur er én måte å gjøre det på, og det er utvilsomt viktig for aktørene at nivået på denne støtten ligger på et stabilt og anstendig nivå. Like fullt er det begrenset hva denne budsjettposten rekker over, og kulturaktørene er avhengige av flere faktorer for å få et arrangement til å gå rundt økonomisk.

En viktig faktor for kulturarrangementene er det private næringslivs bidrag gjennom mindre og større sponsorater. På et møte med scenekunstutøverne i Fredrikstad i høst kom det blant annet frem at sponsorbidragene fra det private næringsliv blir mindre, og at det er stadig større utfordringer for kulturaktørene når det gjelder å komme i posisjon hos bedriftene. Her kan kommunen være en viktig døråpner.

Det er stadig større utfordringer for kulturaktørene når det gjelder å komme i posisjon hos bedriftene. Her kan kommunen være en viktig døråpner.

Fredrikstad kommune samarbeider tett med Fredrikstad Næringsforening, og er en viktig bidragsyter inn i denne fellesorganisasjonen for Fredrikstads næringsliv. Dette samarbeidet er bra.

Å finne gode samarbeidsformer også mellom kulturaktører og næringslivet vil kunne spille en stor rolle i å gi kulturlivet nye finansieringskilder, og på den måte væren med å realisere kulturprosjekter. Et samspill mellom kulturaktørene og næringslivet, initiert av kulturetaten, kan gjøre det mulig å utnytte kulturens kommersielle verdi ved å identifisere felles mål og interesser.

Dette er åpenbart et område der kommunen kan legge til rette for et godt samarbeid, og det bør opprettes en dialog mellom kulturetaten og Fredrikstad Næringsforening for å se på hvilke aktuelle samarbeidsformer som kan tas i bruk.

I neste ukes møte i kultur- og miljøutvalget ber jeg rådmannen initiere en dialog mellom kulturetaten og Fredrikstad Næringsforening om kultursponsing, og komme tilbake til utvalget med en plan for hvordan Fredrikstad kommune, gjennom kulturetaten eller på andre måter, kan spille en koordinerende rolle mellom kulturaktører og næringsliv.

Vi i Høyre håper forslaget får bred støtte. Det fortjener byens kulturliv.

Knut Thomas Hareide-Larsen

Bystyrerepresentant for Høyre
Medlem av kultur- og miljøutvalget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags