Vestbygda-elever fikk gi råd til kulturministeren

Valget falt på Vestbygda ungdomsskole da kulturministeren ville ha råd. På bildet fra åpningen av skolen i august 2012 ser vi tidligere elever ved skolen vise ambisjoner for  scenekunst.

Valget falt på Vestbygda ungdomsskole da kulturministeren ville ha råd. På bildet fra åpningen av skolen i august 2012 ser vi tidligere elever ved skolen vise ambisjoner for scenekunst. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«Kulturtanken» spør på vegne av kulturministeren hva ungdom mener om kultur. Mandag kunne elever ved Vestbygda ungdomsskole gi tips om hva som bør med i den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

DEL

Leserbrev

Kunst- og kulturaktiviteter gir trygge barn, lekne barn, medfølende barn, sosialt kompetente barn, ja til og med akademisk sterke barn. For ikke å snakke om kunst- og kulturkompetente barn.

Men hvordan vet vi voksne hva barn og unge trenger for å kunne delta i kulturaktiviteter? Opplever de selv at de har god tilgang på kunst og kulturaktiviteter der de bor? Hva er kunst og kultur for dem? Er det deltagelse i sangkor, skolerevy, dataspill, eller kreativ bruk av videoapper? Dette vet de unge best selv.

Regjeringen skal lage en egen kulturmelding for barn og unge, og en viktig del av dette arbeidet er å involvere de unge. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge har fått i oppdrag å få frem barn og unges stemmer og legge til rette for at deres erfaringer og perspektiver kommer med i meldingen.

For å gjøre den oppgaven må vi lytte og vi må lære. Kulturtanken besøker derfor et utvalg skoler landet rundt, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Vi setter oss på skolebenken for å høre hva de selv mener om kunst og kultur, hvilke erfaringer de har, hva som er viktig for dem og hva de savner. Hva er barn opptatt av, som kanskje ikke voksne vet så mye om. Hva bør kulturministeren vite og huske på?

Alle elever som deltar får skrive sine tips og råd til kulturminister Trine Skei Grande, som vi samler i medbragt postkasse. Innspillene vi samler skal overleveres kulturministeren innen 1. oktober 2019.

Denne uken besøker vi Vestbygda skole i Fredrikstad, for å snakke med 8. og 9. trinns elever.

Vi vet allerede at Norge har et av verdens beste kunst- og kulturtilbud for barn og unge. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken, en ordning der over tre tusen kunstnere møter elever på skoler landet rundt, hvert år. Elevene får oppleve profesjonell kunst og kultur; litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, musikk og kulturarv. I tillegg er det utallige lokale samarbeid og prosjekter drevet av engasjerte og kompetente lærere, kunstnere, ansatte i kultursektor, forskere og annet fagpersonell.

Det er likevel første gang i historien at politisk ledelse ønsker å lage en egen stortingsmelding om barn, ungdom og kultur. Derfor er det ekstra viktig å lytte. For å lykkes med å lage politikk for fremtiden, må de unge være med i politikkutformingen.

I prosjektet BUSK (Barn og Unges Stemmer - Kunst og kultur) involverer Kulturtanken vårt nettverk og våre samarbeidspartnere og jeg tror at vi har et felles mål; vi ønsker at alle barn i Norge skal få mulighet til å skape, forløse og forvalte sine egne kreative evner. Det er en god og nødvendig investering i fremtiden.

Kulturinnspill fra barn

Rundt 30 skoler i hele landet kommer til å få besøk av Kulturtanken i forbindelse med innspill til Barne- og ungdomskulturmeldingen.

I Østfold er det Ramberg skole i Moss og Vestbygda i Fredrikstad som får besøk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags