40 år med menneskemøter – krisesenteret skal fortsette i nye 40 år

Som et vanlig hjem: Krise- og incestsenteret har anonym fasade med låste dører og videoovervåkning. Inne er det som et hjem, med felles stue og kjøkken. Marie Lindén viste frem «hjemmet» for FB-lesere i februar 2016.

Som et vanlig hjem: Krise- og incestsenteret har anonym fasade med låste dører og videoovervåkning. Inne er det som et hjem, med felles stue og kjøkken. Marie Lindén viste frem «hjemmet» for FB-lesere i februar 2016. Foto:

Av

Marie Lindén, virksomhetsleder for jubilanten: – De som er utsatt for vold trenger å bli sett og hørt og trenger å bli trodd. For gjenopprette verdighet og mestring kreves et helhetlig arbeid.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 40 år har Krisesenteret i Fredrikstad gitt mennesker utsatt for vold i nære relasjoner en mulighet til både indre og ytre trygghet. I 40 år har vi gitt mennesker et trygt sted å bo og en menneske å snakke med som forstår hva du er utsatt for.

Noe har skjedd på 40 år. Siden 2010, da Krisesenterloven kom, ble Krisesenteret en kommunal oppgave. Tilbudet av krisesenter er lovpålagt og stiller krav til et tilbud for både menn, kvinner og deres barn. Tilbudet skal inneholde botilbud, dagtilbud og telefontilbud. Krisesenteret skal ikke kreve henvisning og det skal være døgnåpent. Det er ikke tvil, slik vi ser det, om at loven har vært positiv for brukerne gjennom at den bidratt til større faglighet og profesjonalitet. Dette viser også Nordlandsforskning sin rapport Kommunens krisesentertilbud (NF rapport nr.: 13/2019).

Samtidig anbefaler de i sin rapport en konkretisering av lovverket og at loven gis en tittel som tydelig underbygger kommunens helhetlige ansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Å leve med vold skaper sorg, skam og smerte. Vi rundt trenger ikke å påføre mer av det – det har de fleste nok av.

Loven er tydelig på målgruppa, alle utsatt for vold i nære relasjoner. Fortsatt etter 40 år mangler vi et godt tilbud til målgruppa som har rus relaterte utfordringer eller komplekse psykiske lidelser. Antall mennesker utsatt for vold i nære relasjoner som har oppsøkt Krisesenteret i Fredrikstad har ikke blitt mindre på 40 år. I gjennomsnitt har 70 voksne og 45 barn hatt et trygt botilbud på krisesenteret hvert år. Gjennomsnittlig 97 personer har benyttet vårt dagtilbud, med rådgivning, veiledning og bearbeiding.

Over 4000 mennesker har hatt et trygt botilbud på krisesenteret siden oppstarten i 1979.

Vi har i 40 år arbeidet for å gi mennesker muligheter. Vi har arbeidet for synliggjøre og bevisstgjøre egenkraften gjennom å plassere ansvaret for volden og sette volden i et sammenheng. Vi har arbeidet for å bevare eller opprette verdigheten for mennesker gjennom å bekrefte opplevelsen hos den utsatte og bistå i å utforske andre muligheter til et liv uten vold.

Hvorfor har vi gjort det? Vi har og har hatt en grunnholdning av at møtet med den utsatte er et møte med et medmenneske. Som trenger å bli sett og hørt og som trenger å bli trodd.

Vi vet at vold gjør noe med oss, det gjør noe med den utsatte, det gjør noe med omgivelsene og det gjør noe med hjelperen. Krisesenteret er kun en av flere aktører som utsatte trenger anerkjennelse og forståelse fra. Å bli utsatt for psykisk vold gjør at mennesker tviler på egne opplevelser og sin egen verdi, og det går ut over både den fysiske og den psykiske helsen til et menneske. Sakte og sikkert bryter den psykiske volden ned all trygghet og sikkerhet. De fleste som kommer til et krisesenter har blitt utsatt for psykisk vold under flere år. For gjenopprette verdighet og mestring kreves et helhetlig arbeid.

Å leve med vold skaper sorg, skam og smerte. Vi rundt trenger ikke å påføre mer av det – det har de fleste nok av. Noe har skjedd med de utsatte. Volden har blitt mer kompleks, og hjelpebehovet har blitt mer komplekst. Kanskje også samfunnet har blitt mer komplekst. Samfunnet krever mer og annen innsats fra den enkelte. Alt skal digitaliseres, menneskemøter blir preget av høy treskel, korte møter og avstand. På mange måter har effektiviseringen gjort oss alle til objekter.

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad skal fortsette, håper jeg, i 40 år til med å gi sikkerhet og trygghet til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Vi skal fortsette å gi noen verktøy for at mennesker skal leve et liv uten vold i samfunnet. Men vi er bare en liten del av en større helhet som voldsutsatte trenger.

I år markerer vi jubileum og vi anerkjenner alle kvinner, menn og barn som har vært hos oss på Krisesenteret i Fredrikstad. Å leve med vold kreves styrke, men å gå fra vold krever mer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags