Fokuset i kriminalsaker har lenge vært på den kriminelle. Fremskrittspartiet har i regjering sørget for at også ofrene får hjelp og oppfølging.

Frp-regjeringen fremmet nylig et forslag om å øke strafferammen for serieovergripere og mordere med fem år. Av hensyn til ofrenes verdighet mener Frp serieovergripere og seriemordere bør få strengere straff enn i dag. Dette er de aller verste kriminelle, som har en rekke liv på samvittigheten. I dag er det for liten forskjell i straff om man voldtar en eller ti personer. Av hensyn til ofrene ønsker Frp å endre på dette. Dessverre sørget Ap og Senterpartiet for flertall mot forslaget.

Fremskrittspartiet har likevel fått styrket ofrenes rettigheter på en rekke områder de siste fire årene. 19 millioner, 35 stillinger og 12 offeromsorgskontor vil sørge for at volds- og overgrepsofre ivaretas på en langt mer verdig måte enn tidligere. Tilskuddene til barnehusene har blitt nær doblet i denne regjeringsperioden, og Stine Sofie Senteret har kommet inn i statsbudsjettet. Frp har fjernet foreldelsesfristen i straffesaker for drap og grove overgrep, som gjør at mordere ikke lenger kan gå fri fordi saken foreldes. Vi har også sørget for en økning av strafferammen for vold i nære relasjoner fra 6 til 15 år.

Ønsker du en kriminalpolitikk som er mest opptatt av ofrene i straffesaker, bør du stemme på Fremskrittspartiet.