Onsdag 21. mars 2018 skriver Vilde Mari Sletten i sitt leserbrev til Fredriksstad Blad om forhold blant studentene ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad og trekker samtidig inn studentorganisasjonen Fredrikstad studentsamfunn, i en beskrivelse om kun festing, sex og fyll.

Vi som har deltatt i frivillige styreverv for perioden 17/18 i Fredrikstad studentsamfunn kan ikke kjenne oss igjen i denne beskrivelsen, og må ta avstand fra denne. Og må presisere at vi først og fremst er en organisasjon med tilbud for og av studenter. Alle studenter ved studiested Fredrikstad, er automatisk medlemmer i studentsamfunnet.

Fredrikstad studentsamfunn, heretter FSS, er en paraply. En paraply har flere armer, slik som at vi har flere forskjellige lag og foreninger som drives av engasjerte studenter. Alt etter hvilken interesse man har. Kranen SFO, er en av paraplyarmene til FSS.

FSS har dette skoleåret utvidet tilbudet med flere arrangementer som kan passe til forskjellige mennesker.

 

FSS har jobbet hardt med å få frem at Kranen SFO er først og fremst studentenes arena og ikke kun en pub. Sommeren 2017 pusset vi opp lokalet for å hylle Fredrikstad i forbindelse med 450-årsjubileet, og innredet lokalet for å referere til plankebyen og Fredrikstads historie.

20. mars ble det holdt generalforsamling, det ble vårt 100. arrangement til nå siden august. Frem til dagens dato, av disse 100 utgjør åtte arrangement temafester, som også involverer konkurranse blant deltakerne, som beste kostyme, med mer. FSS arrangerer ukentlig quiz som handler om kunnskap og konkurranse. Flere ganger i måneden har vi arrangementer som bingo, karaoke og brettspillkvelder. Disse skal appellere til de som kanskje ikke ønsker å delta på quiz eller temafester.

Tidligere ble det så å si arrangert kun temafester og quiz i vårt samlingslokale på Kranen SFO. FSS har dette skoleåret utvidet tilbudet med flere arrangementer som kan passe til forskjellige mennesker. Det har aldri før vært så mye aktivitet på Kranen SFO. Opp mot stortingsvalget arrangerte vi «Politisk aften», en paneldebatt med politikere og «how to vote» – en gjennomgang av hvordan det faktisk fungerer, dette for å senke terskelen for å avgi stemme for førstegangsvelgere. Det er gjennomført to konserter, og stand up-show, og det har vært artister, band eller Dj på våre temafester.

Kranen er som nevnt studentenes arena og blir benyttet av lag og foreninger hvor det ikke er alkohol med i bildet. Det blir også brukt i undervisningssammenheng og ved presentasjoner av for eksempel bacheloroppgaver.

Vi samarbeider med flere av byens kultursteder for å sørge for at studentene kan få studentpriser på ting som skjer i byen, og vi er selvfølgelig åpne for ytterligere samarbeid med flere aktører. Det at vi er «billige» handler om at vi er et sted for studentene, med tanke på studentøkonomi. Derfor er også våre kulturarrangementer til en overkommelig pris for våre medlemmer, slik at studentene kan delta med sin begrensede økonomi.

FSS sin økonomi er også begrenset, vi skulle veldig gjerne tilbudt mer for studentene. FSS driftes på frivillig grunnlag hvor studentene som driver FSS og Kranen SFO jobber gratis, det samme gjør våre frivillige bartendere. I gjengjeld gir vi erfaring og kurs til de frivillige.

FSS er opptatt av å tilby et sted hvor studentene kan samles og mingle, et sted for alle og hvor studentene føler en tilhørighet til. Det er mange studenter som sitter alene etter skolen og det er noe vi prøver å gjøre noe med.

SFO står for Studentenes fritidsordning. Vi er for og av studentene. FSS jobber aktivt for et bedre studentsamfunn, og tilby mer for studentene. FSS har økt fritidstilbudet i forhold til tidligere, og vil fortsette å jobbe fremover for å tilby studentene flere alternative arrangementer. At vi nå i perioden bak oss har skiftet fokuset vekk fra å være en studentpub, til å bli en møtearena for et større studentpublikum, er vi stolte av,  men at mye er blitt bedre, er ikke dermed sagt at det ikke kan bli bedre. FSS er enig med Vilde om at vi bør ha flere kulturelle innslag, men at vi kun er et tilbud for fest, fyll og sex, det er noe som ikke stemmer med virkeligheten, og som vi tar avstand fra.