Gå til sidens hovedinnhold

Høyre har en verktøykasse som gir bedre tjenester til innbyggerne

Artikkelen er over 2 år gammel

Erlend Øverby om hvorfor han mener Høyre kan tilby bedre tjenester til innbyggerne: – Hvis andre utfører samme tjeneste til bedre kvalitet, eller lavere pris, vil kommunen måtte velge hvem som skal levere tjenesten.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre vil alltid være det partiet som fører en politikk som er best for kommunens innbyggere. En av de viktigste oppgavene en kommunepolitiker har vil være å balansere mellom en begrenset kommuneøkonomi og behovene til kommunens innbyggere. For å sikre at innbyggerne får så gode tjenester som mulige vil politikerens oppgave være å sikre at tjenesten er så god som mulig. 

En av de beste måtene å sammenligne kvaliteten på en tjeneste er ved å sammenligne hvordan kommunen utfører denne tjenesten i forhold til andre. Hvis andre utfører samme tjeneste til bedre kvalitet, eller med samme kvalitet og lavere pris, vil kommunen måtte gjøre et valg om hvem som skal levere tjenesten.

 

Fredrikstads innbyggere fortjener de beste tjenestene, og det kan de bare få med Høyre.

 

Det er kommunens oppgave og ansvar å sikre god utnyttelse av kommunens ressurser, og gjennom god forvaltning sikre de best mulige tjenestene til kommunens innbyggere. Som politikere er det vårt ansvar å sikre at kommunen skaffer seg kunnskap om hvordan de best kan utføre sine tjenester.

Spørsmålet politikerne må stille seg hvis de får kunnskap om at andre leverer likeverdige tjenester billigere og med bedre kvalitet enn kommunen, er følgende:

■ Kan vi bruke kunnskapen til å gjøre kommunens tjenester bedre?
■ Kanskje andre kan utføre tjenesten på kommunens vegne?

For at vi skal få kunnskap om kvaliteten på de tjenester kommunen tilbyr, må vi ha noe å sammenligne med. Kommunen kan velge å sammenligne seg med andre kommuner, eller kommunen kan velge å sammenligne sine tjenester med de tjenester private kan tilby. Forutsetningen for en sammenligning må være like krav til kvalitet og ytelse på tjenestene.

 

Les også

Les rapporten som viser at Fredrikstad drives dyrere enn andre kommuner

 

 

Les også

Fredrikstad Ap: Kan være gode grunner til å bruke mer penger enn andre kommuner

 

Hvis kommunen ikke er villig til å sammenligne vil den heller ikke være i stand til å utvikle bedre tjenester.

Høyre er for kunnskap, også kunnskap i hvordan kommunale tjenester drives.

Høyre vil alltid kunne tilby bedre kommunale tjenester enn det rød-grønne alternativet, da vi er villige til å hente inn kunnskap ved å sammenligne våre tjenester med de tjenester andre tilbyr.

Høyre har en større verktøykasse enn de rød-grønne da vi er villige til å vurdere private leverandører av kommunale tjenester.

Fredrikstads innbyggere fortjener de beste tjenestene, og det kan de bare få med Høyre.

 

Les også

Vaskerikalkylen er ikke troverdig, bystyret kan ikke vedta bygging

 

Kommentarer til denne saken