Avvis Brødrene Bøckmanns planer om å vandalisere kulturminnet Kongsten fort

Brødrene Bøckmann har presentert denne skissen over hva de ser for seg i området ved Kongsten fort.  Svein Arnesen mener alle bør be om å få oversendt planene og sende inn en detaljert innsigelse. Tegning: Lekolar

Brødrene Bøckmann har presentert denne skissen over hva de ser for seg i området ved Kongsten fort. Svein Arnesen mener alle bør be om å få oversendt planene og sende inn en detaljert innsigelse. Tegning: Lekolar

Av

– Utbygging som er foreslått ved Kongsten fort vil være svært ødeleggende for fortet som kulturminne og historiefortellende struktur.

DEL

Leserbrev

Vi ser av Fredriksstad Blad den 24.10 at Brødrene Bøckmann/ campingplassen/ Aktivitetsbyen har store planer for utbygging av områdene rundt Kongsten fort. Det åpne slettelandskapet rundt Kongsten Fort er en viktig del av kulturminnet Kongsten fort og fortets evne til å bestå som historiefortellende struktur. Altså noe som til enhver tid minner oss om hvem vi er, hva som er vår historie og hvilke tradisjoner/verdier vi tufter våre liv på.

En utbygging som dette vil være svært ødeleggende for Kongsten fort som kulturminne og historiefortellende struktur. Neste utbyggingsforslag fra Brødrene Bøckmann blir vel at de foreslår å sprenge vekk hele fjellknausen inklusive fortet for så å anlegge et Røkke-tårn på området.

Vi minner om at konsekvensutredningen i forbindelse med utbygging av golfbanen anbefalte at campingplassen ble flyttet. En anbefaling som kommunen bør følge. Det er ikke mange år til leieavtalen utgår. Området bør igjen bli en del av det åpne slettelandskapet rundt Kongsten fort. Området bør under ingen omstendigheter fylles opp med campingbiler, campingvogner og campinghytter.

En digresjon: Leieavtalen for campingplassen mellom kommunen og Brødrene Bøckmann er sterkt subsidierende og dermed ikke i tråd med de regler som gjelder mellom kommersielle foretak og det offentlige.

Alle oppfordres til å be Fredrikstad kommune om å få oversendt en kopi av Brødrene Bøckmanns planer for campingplassen/Aktivitetsbyen inklusive intensjonsavtaler, leieavtaler, sms-er, mail, møtererater, etc. – slik at dere allerede nå kan sende inn en detaljert innsigelse. Det er viktig få skrinlagt planene så tidlig som mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags