Et svik mot byens innbyggere å overlate friområdet ved Kongsten fort til camping

Som en del av planene for å utvide campingplassen ønsker Brødrene Bøckmann å få fjernet en del trær som skygger for utsikten til fortet. Det vil ikke Tone Dahle ha noe av. Tegning: Lekolar

Som en del av planene for å utvide campingplassen ønsker Brødrene Bøckmann å få fjernet en del trær som skygger for utsikten til fortet. Det vil ikke Tone Dahle ha noe av. Tegning: Lekolar

Av

– Kommunen må ikke la seg presse til å la kommersielle krefter bygge ned dette viktige området for innbyggerne, mener Tone Dahle som er flittig bruker av friområdet ved Kongsten fort.

DEL

Leserbrev

Rundt Kongsten fort har vi ett flott grøntområde med store flotte trær. Området brukes flittig av byens beboere. Barn, ungdom og voksne driver med fotball, løping og turgåing for å nevne noen av aktivitetene som foregår på sletta mellom fortet og Kongstenhallen. Aktivitet som helsemyndighetene anbefaler oss. Området innbyr til egenaktivitet, og er særlig viktig for barn og unge med den byfortettingen som pågår.

Campingplassen ønsker nå å privatisere og kommersialisere dette unike området, og har søkt kommunen om å bruke det til campingplass. Bygge det ned med infrastruktur, og plassere campingvogner og bobiler på området. Det vil innebære at dagens brukere, byens egen befolkning, blir utestengt fra dette området og dagens aktiviteter blir umulig.

Trærne omdanner karbondioksid til oksygen, virker vinddempende og røttene hindrer utglidning av jordmasser.

Området har en spesiell, magisk kvalitet på grunn av fortet med grønne gress-sletter, vollene og de praktfulle trærne rundt. Trærne gir landskapet liv og variasjon, og gjør det hyggelig å ferdes i området. Trærne er også nyttige – de bidrar til bedre luft å puste i ved at de opptar en mengde støv som legger seg på bladene og vaskes ned i jorden. De omdanner karbondioksid til oksygen, virker vinddempende og røttene hindrer utglidning av jordmasser.

Campingplassens ønske om å hugge ned trær i området er et unødig og umusikalsk forslag. Det strider mot ny viten om trærnes betydning å felle på så tynt grunnlag. Vi har ikke ett eneste tre å miste!

Illustrasjonen i avisen viste en total endring – en voldtekt av området rundt Kongsten fort. Her skal jeg bare minne om at Kongsten fort med den dekkede vei er et fredet kulturminne, og håper andre tar den ballen.

Å overlate dette området til campingplassen vil være et svik mot byens egne innbyggere. Det er ikke riktig å prioritere campingplassens kapitalinteresser foran behovet til byens egne innbyggere. Campingplassen har hele tiden vært klar over sin begrensede plass, men satset på at de kan presse sine krav gjennom fremfor å se etter en annen plassering.

Kommunen må ikke la seg presse til å la kommersielle krefter bygge ned dette viktige området for innbyggerne!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags