Enkelte oppslag i media medfører at en får en del å tenke på. Oppslaget om at Tamburavdelingen trengte penger til fornyelse av uniformer er et av disse. Tamburavdelingen bør få en driftsstøtte av kommunen som gjør det mulig å bytte uniformer når det trengs.

Både Tamburene og Gamlebyen fortjener større fokus fra politikerne enn de får i dag. Alle vet at man må så og gjødsle før man høster. Først da vil avlingen bli god. Denne satsingen kan bli riktig god med rett fokus.

Anno-effekten har blitt nevnt i Fredrikstad-avisene ved flere anledninger. Aldri har så mange satt seg i en buss for å oppleve Fredrikstad og Gamlebyen som etter at Anno besøkte Fredrikstad. Det er klart at den reklamen kommunen fikk etter 30 programmer på NRK, knapt kan måles i kroner. Slik fokus innebære flere besøkende som legger igjen kapital i form av handel og overnatting. Det kan til og med bidra til at flere velger å etablere seg i byen.

Et uttrykk i reiselivsbransjen sier at: «Dersom resultatet av et besøk medfører at opplevelsen overgår forventningen, da er tiltaket vellykket». En ting er å få turister hit, en annen ting er å gi dem en opplevelse. Var gjestene fornøyde? Har noen i kommunen - eller i reiselivsbransjen målt dette?   

Uansett svar på dette spørsmålet kan vi konstatere at Fredrikstad har et kjempepotensial på dette feltet. Eller sagt noe enklere. Vi kan bli mye bedre med målrettet innsats. Fredrikstad ligger etter hvert mindre enn en time fra Oslo. Det innebærer kort reisetid for helgeutflukter og konferanser.

Bokostnadene i Oslo stiger i rekordfart. Mange bedrifter kvier seg for etablerings- og driftskostnadene i Oslo. Hvor skal de satse? Vestsida  eller østsida av fjorden? En bedriftsleder ser også på familiens situasjon. Hva med skoletilbud og kulturtilbud? Hva med bosted Fredrikstad og jobb i Oslo? Mange gjør dette allerede. Er tilbudet bra nok? Kan vi med små justeringer bli bedre enn konkurrentene?  

For å gå rett på sak setter jeg fingeren på Gamlebyen. Det viftes med noen cirka tall vedrørende turistbesøk til Gamlebyen. Det ser bra ut, men er opplevelsen av besøket bra nok? Vi har trolig et av Norges turistanlegg med størst potensial.  Men vi kvier oss liksom for å gripe fatt i denne utfordringen. Vi kan vise til Månefestivalen, Kongen kommer, Litteraturfestivalen, Mozart-festivalen, Vinterjazz og liknende. Flotte tiltak!

Men hva gir byen når folk bare ramler innom?  I dag er det vel Frimarkedet på lørdager og Modelljernbanesenteret i helgene som gir opplevelser. Men kulissen Gamlebyen har plass til mye mer. 1700-tallet har blitt fokusert ved flere anledninger. Det har etter mitt syn vært et flott grep. Flere av de gode historiene rundt dette århundret burde blitt mer fokusert. Tamburene befinner seg her og gir besøkende flotte opplevelser.

Det er stort sett private som driver aktivitet i Gamlebyen. Det søkes kommunen om støtte. Like spennende hver gang. Får støtte? Får ikke støtte? Skal vi gi oss?

Tamburavdelingen var et av de tiltak kommunen var med på å etablere i Gamlebyen for en del år tilbake. Det var mulig å starte dette fordi en fikk med folk som hadde både historisk og musikalsk kompetanse. Stor arbeidsledighet på begynnelsen av 90-tallet gjorde det mulig å gjennomføre draktsying til tamburene via sysselsettingsmidler.

Ideen om tamburene ble utviklet fordi en hadde erfart at flere europeiske anlegg av noe tilsvarende karakter hadde satset på historiske aktiviteter for å bringe liv i museet og de historiske anleggene. Det hadde vært vellykket. Anno-programmet i fjor forteller at det har det vært i Fredrikstad også. Tamburene var en vesentlig årsak til at programmet ble gjennomført i byen. De var også sentrale aktører i flere av programmene.

Hva har byen tjent på Anno-satsingen? Markedsføringsverdien sies å gå opp i millionbeløp. Hva har butikker tjent? Hotellene etc.?

Mange av kulturaktivitetene som har synliggjort Fredrikstad gjennom tidene er avviklet. Hvorfor?

Tamburene må fornye uniformene. Hva om kommunen går i dialog og bli enige om hvordan dette best kan finansieres i fremtiden, slik at Tamburavdelingen kan fortsette sin aktivitet? Mange av kulturaktivitetene som har synliggjort Fredrikstad gjennom tidene er avviklet. Hvorfor?

Kan det være fordi kommunen ikke har hatt et bevisst nok forhold til slike tiltak? Kanskje kommunen er viktigere i dette arbeidet enn dere tror selv? Kanskje politikerne i sterkere grad bør innlemme profileringsarbeidet på dette feltet i sine planer, strategier og budsjetter.

Gamlebyen er mer enn en bydel. Den er også et profileringsverktøy andre kommuner bare kunne ønsket å ha i arbeidet med å styrke sin attraksjonsverdi på lengre sikt. Husk! Man må så og gjødsle før man kan høste!